Sector

  • Po
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw

Vakinhoud

  • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden

Leerplankundig thema

  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Digitale geletterdheid
  • Mediawijsheid

Trefwoorden

  • Vakoverstijgende vaardigheden

Voorbeeldmaterialen Mediawijsheid

23-12-2015

Heeft u zelf materialen ontwikkeld die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met anderen? Neem dan contact met ons op!​

​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Deze zullen begin 2016 via deze website beschikbaar worden gemaakt. Daarnaast zijn er al verschillende Nederlandstalige materialen beschikbaar. Hieronder vindt u een lijst met materialen die voldoen aan alle onderdelen van mediawijsheid, zoals beschreven in het voorbeeldmatig leerplankader:

Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving

Lessen mediawijsheid primair onderwijs

Cubiss

2016

BAO 1-8

Online lespakket met per groep gratis te downloaden lessen mediawijsheid. Thema's: Wat is media?; Zoeken en vinden; Is alles waar?; Wie ben jij op internet?; Cyberpesten; Omgaan met sociale media. Per les: handleiding, werkbladen en een presentatie voor het digibord. Een les bestaat uit meerdere onderdelen en opdrachten. Tijdsduur verschilt per groep: tussen de 35-105 minuten.

Nationaal Media Paspoort

Nationale Academie voor Media en Maatschappij

2015

BAO 1-8

Doorlopende leerlijn mediawijsheid. Er zijn zeven thema's die in elke groep in een les terugkomen. Tijdsduur: tussen de 20 (groep 1 en 2), 30 (groep 3 en 4) en 40 (groep 5) minuten per les. Materiaal voor groep 6-8 komt nog beschikbaar (wordt nu alternatief lesmateriaal voor aangeboden).

Lessen zijn gebaseerd op het Mediawijsheid Competentiemodel.

Materiaal is na registratie gratis te downloaden.

Mediawijs met Kidsweek in de klas

Uitgeverij Young & Connected BV

2015

BAO 5-8

Per jaar tien digitale lessen, waarin telkens één van de tien competenties van het Mediawijsheid Competentiemodel wordt behandeld. Aan de orde komen onder meer de invloed van social media, het omgaan met social media op school en thuis, privacy op internet, online veiligheid, betrouwbaarheid van informatie. De maandelijkse lessen worden afgestemd op actuele ontwikkelingen. Zie: Voorbeeldles.

Media Wijsneus

Social Media Wijs

2015

BAO 6-8

Tiendelige lessenserie over het gebruik van sociale media. Doel van de lessen is dat leerlingen zich bewust worden van de werking van internet en sociale media. De lessen zijn gebaseerd op de tien mediawijsheidcompetenties. Tijdsduur per les: 45 minuten. Zie: Voorbeeldles.

Mediamasters

Mediawijzer.net

2015

BAO 7-8

Mediaspel dat tijdens de Week van de Mediawijsheid gespeeld kan worden. Spel wordt jaarlijks aangepast. Thema 2015 'Media en respect'. De leerdoelen van de game zijn gebaseerd op het Mediawijsheid Competentiemodel.

Tijdsinvestering: één uur per dag op vijf schooldagen. Elke speldag start met een korte aflevering op het digibord. Dan gaan leerlingen, zowel in de klas als thuis, aan de slag met de MediaMissies: opdrachten over bijvoorbeeld privacy, cyberpesten, programmeren, betrouwbaarheid van bronnen en het zelf creëren van content.

Mediabegrip

Mediabegrip

2016

 

 

BAO 7-8

VO 1-2

Online lesmethode voor mediawijsheid.

Scholen ontvangen elke twee weken twee nieuwe lessen, gebaseerd op de actualiteit en gericht op media. De leerkracht kan er zonder voorbereiding mee aan de slag. De lessen duren 15-20 minuten en per les wordt aangegeven bij welke van de tien mediawijsheidcompetenties de les aansluit. Zie: Voorbeeldlessen.

Kijk op media

Codename Future, Bureau Jeugd & Media, Fonds 21

2014

VO 1-2

Leerlingen verkennen de tien mediawijsheidscompetenties, niet om ze aan het eind van de les te beheersen, maar vooral om zich er bewust van te zijn en in hun verdere schoolcarrière uit te kunnen bouwen. Kijk op media bestaat uit vier digibord gestuurde lessen van één lesuur en afsluitende toepassingsopdracht.

Lekker beroemd, lesplan mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

2016

VO 1-2

Met dit project ontdekken leerlingen hoe beroemde mensen (sociale) media en mediatechnieken inzetten om hun bekendheid in stand te houden, of te versterken. Duur: 4-5 lesuren en 10 uur huiswerk. Zie: docenteninstructie.

Media & message, lesplan mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

2016

VO 1-2

Dit project leert leerlingen kritisch te kijken naar de media om hen heen: welke technieken worden gebruikt om hen te beïnvloeden? Duur: 5 weken. Zie: docenteninstructie.

(Un)real?!, lesplan mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs

Nationaal Instituut voor Beeld en Geluid

VO 1-2

Project van zes lessen over beeldmanipulatie en de invloed die dat op leerlingen heeft. Leerlingen onderzoeken de betekenis van de beelden die ze dagelijks zien, schrijven hier een visie over en maken een (kunst)object. Zie: docenteninstructie.

Social Media Rijbewijs

Instruct en Social Media Wijs

2014

VO 1-2

Tien klassikale lessen over mediawijsheid en digitale vaardigheden ondersteund met digitale leeromgeving. Lesduur: 50 minuten. Aan de hand van praktische online en offline opdrachten leren leerlingen digitale media verstandig in te zetten. Beschikbaar in variant voor vmbo en voor havo/vwo. Er is ook een mentorversie van vijf lessen. Om het materiaal actueel te houden wordt het twee keer per jaar geüpdatet.

The web we want

European Schoolnet

2013-2015

VO 1-2

Educatief handboek voor jongeren over  online rechten en plichten, vrijheid van meningsuiting, auteursrecht en privacy.

Het handboek voor opvoeders (teachers) bevat interactieve lesplannen en werkbladen.

Slim, verstandig en handig met media

Digital Playground

2014

PRO

Online project voor onderbouw praktijkonderwijs. Vier modules: veilig met media, cyberpesten, seksualiteit en media, echt/onecht. Per module twee theorielessen (elk 50 minuten) en twee praktijklessen (elk 100 minuten) waarin leerlingen aan de slag gaan met een praktische opdracht (fotostrip, filmpje etc.).


 

 

 Zie ook

 

 

Achtergrond van digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/achtergrond-van-digitale-geletterdheidAchtergrond van digitale geletterdheid41523aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0ADe vraag waar de vaardigheden van Digitale geletterdheid op gebaseerd zijn wordt vaak gesteld. In dit stuk wordt de achtergrond beschreven van het onderzoek, wie de opdrachtgever is en wie betrokken zijn bij de ontwikkeling van het leerplankader.
Samenhang en afstemming N&T-vakkenhttp://natuurentechniek.slo.nl/thema-overzicht/samenhang-en-afstemmingSamenhang en afstemming N&T-vakken46028aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070018B17C127B844F1F8A6B27784E8BA009007CE2F566022A804A9E2E571969005E5DMeer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten. Want samenhang maakt leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker.
Leerlijnen digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/leerlijnen-digitale-geletterdheidLeerlijnen digitale geletterdheid37486aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEADe nieuwe leerlijn digitale geletterdheid is nu beschikbaar. De leerlijn bestaat uit de onderdelen computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden en ICT basisvaardigheden. Ze zijn op aanvraag beschikbaar via digitalegeletterdheid@slo.nl
Voorbeeldmaterialen computational thinkinghttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/computational-thinking/voorbeeldmaterialenVoorbeeldmaterialen computational thinking41629aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0ASLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking.
Strakke Ravelijn-route naar beroepsgerichte profielenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/praktijk-in-beeld/ravelijnStrakke Ravelijn-route naar beroepsgerichte profielen24706aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEADomeinleren en werken in leergebieden: voor ’t Ravelijn – een vmbo-school in Steenbergen – is het een goede voorbereiding op de beroepsgerichte profielen.

Contactpersoon