Sector
 • Po
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Vakinhoud
 • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Digitale geletterdheid
 • Mediawijsheid
Trefwoorden
 • Voorbeeldmaterialen
 • Vakoverstijgende vaardigheden

Voorbeeldmaterialen Mediawijsheid

18-7-2017

​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Deze zullen via deze website beschikbaar worden gesteld.

Heeft u zelf materialen ontwikkeld die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met anderen? Neem dan contact op met José Lodeweges.

​Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd. Dit overzicht staat hieronder.

Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
Auteursrecht ontdekken
Klasse TV
2017
​PO 7-8Lespakket van zes lessen (van 60 minuten) over rechten en plichten op het gebied van auteursrecht bij muziek, geschriften, foto, beeldende kunst en film. Daarbij wordt uitgegaan van de leerling als maker, die daarbij gebruik wil maken van het werk van anderen. Per les is er een video, lesbrief en werkblad.
Beeldkraken
Onwijs
2018
​PO 7-8
VO 1-6
Onderwijsproject dat als doel heeft om jongeren beter om te leren gaan met de beeldcultuur waarin ze opgroeien. Ze bewust te maken van de invloed van beelden en ze weerbaar te maken tegen beeldmanipulatie. Website met gratis modules over diverse thema's, verdeeld over vijf niveaus (bovenbouw PO tot havo-vwo 5-6).
Bij iedere afbeelding (afkomstig uit de collectie van Atlas van Stolk) staan vragen om leerlingen kritisch te leren kijken. Met verwerkings- en verdiepingsopdrachten die aansluiten bij de vakken geschiedenis, CKV, maatschappijleer of Nederlands.

Beroemd worden
Klasse TV
2017

​PO 7-8Lespakket van drie lessen (van 45 minuten) over beroemd worden, beroemd zijn, beroemd blijven en de rol van mediawijsheid (waaronder auteursrecht) daarbij. Per les is er een video, lesbrief en werkblad. In een vierde (presentatie)les kunnen leerlingen de creaties van de afsluitende opdracht presenteren.
Bibliotheek voor digitale geletterdheid - Facebook
Youth and media
2018
​PO 7-8
VO 1-6
​Achttien gratis te gebruiken onlinelessen waarmee jongeren moeten leren kritisch te denken en bewust met de online wereld om te gaan. Onderwerpen: privacy en reputatie, je identiteit ontdekken, positief gedrag, beveiliging, betrokkenheid bij de gemeenschap.
Check, check, dubbelcheck op internet
Slim met media
2017
​PO 5-8Mediales over online privacy voor groep 5 & 6 (vier korte lessen van 20 minuten). Ook te gebruiken in groep 7 & 8 (alle onderdelen in één uur). Te downloaden lesbrief, poster, werkblad en powerpoint.
Criminelen op het internet!
Fraudehelpdesk
2016
​PO 5-8​Les (van ongeveer één uur) waarmee leerlingen inzicht krijgen in eigen surfgedrag; nadenken over risico's op internet en tips krijgen om deze risico's te verminderen. Handleiding, werkblad, huiswerkopdracht, tips en digibordpresentatie.
Databaas 2.0
Nationale Academie voor Media en Maatschappij
2015

​PO 6-8
VO 1-2

​Lespakket over online privacy, in vier versies: leerlingen bovenbouw primair onderwijs (school en bibliotheek) en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs (school en bibliotheek). Het doel is om het bewustzijn en de vaardigheden over online privacy te bevorderen. Aan de orde komen onder meer het gebruik van internet, smartphones, social media en games. Het lespakket bestaat uit vier lessen van elk één uur. Na aanmelding gratis te downloaden.
De Baas Op Internet
Waag Society, Bits of Freedom, Network Democratie
2017
​PO 7-8
VO 1-2
Zes gratis te downloaden lesmodules (van elk ongeveer 1,5 uur) over de belangrijkste spelers op het web, wat data is, hoe SnapChat werkt en wat een cookie is. De  thema's zijn gelinkt aan mediawijsheid, maar hebben nadrukkelijk een technische insteek.

De frisse blik
Stichting De frisse blik
2014

PO 7-8
VO 1-2​
Workshops en projecten voor basisonderwijs, vmbo en havo/vwo op het gebied van non-fictie film, burgerschap en mediawijsheid. De focus ligt op films maken, begrijpend kijken, interviewen, monteren, 21e eeuwse & digitale vaardigheden. Voor basisonderwijs wordt ook een schoolbreed project aangeboden voor groep 3 tot en met 8.
Digiwijs met Donald Duck
PrimaOnderwijs
2016
​PO 6-8
VO 1-2
Digiles en handleiding bij de speciale editie van Donald Duck (helaas niet meer te bestellen). Klassikale les van 60 minuten met tien verschillende mediawijze opdrachten.
Diploma Veilig Internet
Koninklijke Bibliotheek
2018
​PO 5-8

​Volledig vernieuwd lespakket dat leerlingen wil voorbereiden op de gedigitaliseerde samenleving. Het bevat gratis lessen over informatievaardigheden, mediawijsheid en ICT-vaardigheden, en een online game. Opdrachten rond vijf thema's: Wie ben jij?, Ik surf veilig, Speurneuzen, Is alles waar? en Meedoen. Het oude lespakket voor groep 5-6 en voor groep 7-8 is hier nog te vinden.

Donald Duck duikt in de digitale wereld
Donald Duck/Prima Onderwijs
2019
​PO 6-8​Met dit gratis lespakket werk je bij de leerlingen aan bewustwording van onze grondrechten en de bescherming hiervan in combinatie met de verregaande digitale ontwikkelingen. Leerlingen ontwikkelen een kritische houding en leren hoe ze hierin zelfredzaam worden. Ze gaan met elkaar in gesprek over wat er kan en mag en hoe dit voor iedereen verschillend kan zijn. Het pakket bestaat uit een handleiding, een online lesprogramma en een speciale aflevering van de Donald Duck.
Uitgave in samenwerking met Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid - (v)mbo
Stichting Digisterker
2019
​VMBO 4
MBO 1
​Online lesprogramma om de digitale zelfstandigheid (informatievaardigheden, mediawijsheidcompetenties) van jongeren te vergroten en hen beter voor te bereiden op de omgang met de (taal van de) digitale overheid.  Sluit aan bij vakken als maatschappijleer, burgerschap en loopbaanoriëntatie (lob).
Zes modules van een blokuur:
1. Overheid, burger en DigiD (aanvragen en activeren)
2. Identiteit (paspoort en ID-kaart aanvragen)
3. Bijbaan (inkomstenbelasting terugvragen)
4. Sturderen op mbo (studiefinanciering en OV)
5. Verkeer en vervoer (rijbewijs, voertuig etc.)
6. Zorg (-verzekering en -toeslag)
Demo-module Identiteit is hier te bekijken.
​Echt Nep
Codename Future
2019
​MBO​Plusmodule bij 'De maatschappij dat ben JIJ' van drie lessen waarin mbo-studenten leren nepnieuws te beoordelen, feiten te checken, wat wij-zij denken en zondebok-denken is en wat hun rol is in de digitale samenleving.
In september 2019 verschijnt een versie voor het voortgezet onderwijs. Aanmelden voor een pilot kan per mail: projecten@codenamefuture.nl  
​FF Offline
Graviant Publishers
2018
​PO 7-8
VO
Spel om samen (ouders, docenten, tieners) in gesprek te gaan over sociale media: bewustwording, uitwisseling en delen van ervaringen. Voor maximaal zes personen. Docentenset bestaat uit 50 kaartjes met de categorieën: dilemma's, leerpunten, kennis en educatief. Er is een extra set Christen & Sociale media (10 kaartjes).
Gewoon Mediawijzer in het speciaal onderwijs
Tommie & Charlie i.s.m. de Onderwijsspecialisten
2017
​SO VSOProject om op school of thuis over mediawijsheid in gesprek te gaan met kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs. Voor drie thema's zijn gesprekskaarten ontwikkeld: contact & media; de hele dag verbonden; seksualiteit & media.
De leerlijn Digitale Geletterdheid SO/VSO is gebaseerd op de tien mediawijsheidcompetenties van Mediawijzer.net en vertaald naar zestien niveaus.
Het internet en ik
Eenvoudig Communiceren
​PRO

​Werkboek over het veilig gebruiken van internet: informatie zoeken, filmpjes kijken, e-mailen, wachtwoorden etc. Geschreven in makkelijke taal. Maakt deel uit van de reeks: 'Mijn leven; zelf denken, zelf doen'. Met bijbehorend lespakket.

​Hoe?Zo! Mediawijs
Netwerk Mediawijsheid
2018

​PO 6-8
VO
​Website met betrouwbare informatie, educatieve filmpjes en doe-opdrachten over veilig en slim gebruik van internet en (sociale) media.
​Jongeren mediawijzer met VR
Podium voor onderwijs
2019
​PRO​Twee lessen (chatten, naaktfoto) om jongeren in het praktijkonderwijs te helpen bewuster met social media om te gaan. Met 360 graden video’s kijken de leerlingen om zich heen en zien ze heel concreet wat er buiten hun blikveld kan gebeuren nadat ze online berichten verspreiden. Ook gaan ze tijdens de les met elkaar in discussie over hun eigen mediagebruik.
​Journalistiek als wapen tegen desinformatie en nepnieuws
Nieuws in de klas
2019
​VO​Lesbundel met opdrachten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ze leren wat nepnieuws is, kunnen verschillende verschijningsvormen benoemen en weten wat de functies zijn van journalistiek. Ze leren strategieën om nepnieuws te herkennen, kunnen een eigen nieuwsproductie maken met de nieuwstool en hebben nagedacht over hun eigen inbreng in het verspreiden van nepnieuws. Met checklist nepnieuws.
Lespakket Privacy
Autoriteit Persoonsgegevens
2018
​PO 7-8Te downloaden lespakket, ontwikkeld vanwege de AVG, dat leraren en leerlingen tools biedt om meer zeggenschap te krijgen over hun persoons-gegevens. Het onderwerp wordt belicht vanuit het grondrecht op privacy. Drie lessen van 50 minuten:
1. Wie ben je op internet?
2. Betalen met je gegevens
3. Je hebt recht op privacy!
Lespakket Wijs met media,
lessen mediawijsheid voor het primair onderwijs
Cubiss
2016
​PO 1-8​Online lespakket met per groep gratis te downloaden lessen mediawijsheid. Thema's: Wat is media?; Zoeken en vinden; Is alles waar?; Wie ben jij op internet?; Cyberpesten; Omgaan met sociale media. Per les: handleiding, werkbladen en een presentatie voor het digibord. Tijdsduur verschilt per groep: tussen de 35-105 minuten.
Lessenreeks mediawijsheid (en leesplezier) voor het primair onderwijs
Cubiss
2017
​PO 1-8​Lessenreeks van zes thema’s (van elk zes lessen) verspreid over de acht leerjaren. Groep 1-2: Reclame. Groep 3-4: Nieuws. Groep 5: Creatie. Groep 6: Respect. Groep 7: Privacy. Groep 8: Onderzoek.
Lessenreeks mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs
Cubiss
2016
​VO 1-3​Lessenreeks geschikt voor gebruik op het digibord. Zes thema's van elk zes lessen. Leerjaar 1: Privacy, Respect. Leerjaar 2: Nieuws, Reclame. Leerjaar 3: Creatie, Onderzoek.
Media & Message
lesplan mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
2016
​VO 1-2​Dit project leert leerlingen kritisch te kijken naar de media om hen heen: welke technieken worden gebruikt om hen te beïnvloeden? Duur: 5 weken. Zie: docenteninstructie.

​Media Rijbewijs
Lesmethode Mediawijsheid VO
Instruct en Social Media Wijs
2014-2018

​VO 1-2​Tien klassikale lessen over mediawijsheid en digitale vaardigheden ondersteund met digitale leeromgeving. Lesduur: 50 minuten. Aan de hand van praktische online en offline opdrachten leren leerlingen digitale media verstandig in te zetten. Beschikbaar in variant voor vmbo en voor havo/vwo. Er is ook een mentorversie van vijf lessen. Om het materiaal actueel te houden wordt het twee keer per jaar geüpdatet.
Media She​riff
sCooledu
2017
​PO 4-8Online lespakket rond digitale kennis, vaardigheden en attitudes. De leerlingen nemen de rol van Media Sheriff op om kritisch te reflecteren op digitale technologieën, ze te gebruiken en zo digitale vaardigheden aan te scherpen.
Media Wijsneus
Social Media Wijs
2018
​PO 6-8

Leerlijn mediawijsheid (digitale media & de gevolgen; veilig internet;online omgangsvormen; nieuwswijsheid) en informatievaardigheden (online zoeken; auteursrecht & portretrecht). Doel: verstandig gebruik van internet en sociale media. 
Twaalf lessen van 45 minuten: groep 6: vier lessen, groep 7: vijf lessen en groep 8: drie lessen. De leerlijn wordt ondersteund door een digitale leeromgeving.
Om het materiaal actueel te houden wordt het twee keer per jaar geüpdatet.

Mediabegrip
Mediabegrip/ de Bibliotheek Zuidoost Fryslân
2016
​PO 7-8
VO 1-2
​Online lesmethode voor mediawijsheid. Scholen ontvangen elke twee weken twee nieuwe lessen, gebaseerd op de actualiteit en gericht op media. De leerkracht kan er zonder voorbereiding mee aan de slag. De lessen duren 15-20 minuten en per les wordt aangegeven bij welke van de tien mediawijsheidcompetenties de les aansluit. Zie: Voorbeeldlessen.
Medialogica in de klas
SchoolTV
2015-2018
​VO 1-6​Tien filmpjes op basis van het tv-programma Medialogica om met leerlingen in discussie te gaan over mediawijsheid en (de werking van) media. In hoeverre zijn media betrouwbaar? Bij iedere video is een korte handleiding met kijkvragen.
MediJA Praat
Voor een goed gesprek over (sociale) media
Uitgeverij Pica
2018
​PO 6-8
VO
MBO
Doos met 54 kaartjes met stimulerende vragen over (sociale) media. Inclusief handleiding met spelvormen en tips. Twee categorieën:
- Oranje kaartjes: deze kunnen gebruikt worden vanaf 10 jaar en ouder;
- Roze kaartjes: deze zijn geschikt vanaf 13 jaar.
MediaMasters
Netwerk Mediawijsheid
2018-2019
​PO 7-8

Leerlingen maken kennis met de kansen en de gevaren van media.  MediaMasters bestaat o.a. uit De Game. Dit is een crossmediaal spel dat werd gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid. 
Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar thematische MediaMissies .

Mediaspoor, leerlijn media-educatie & cultuur
Plein C
2013
​PO 1-8​Doorlopende leerlijn media-educatie met als doel de basis voor vaardig en kritisch mediagebruik te leggen. De vijf lesmodules voor groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6, groep 7 en groep 8 zijn direct te downloaden of online te gebruiken. Elke module bevat een bijdrage van een regionale cultuuraanbieder (kunstenaar, bibliotheek, archief). Mediaspoor richt zich op media als communicatie- en expressiemiddel.
Mediawijs in het (voortgezet) speciaal onderwijs
Cubiss
2019
​SO
VSO

Publicatie met doorgaande lijn mediawijsheid. Kan als praktisch hulpmiddel en rode draad gebruikt kan worden door leerkrachten om met het thema aan de slag te gaan in het (v)so. ​

Mediawijs met Kidsweek in de klas
Uitgeverij Young & Connected BV
2015
​PO 5-8​Per jaar tien digitale lessen, waarin telkens één van de tien competenties van het Mediawijsheid Competentiemodel wordt behandeld. Aan de orde komen onder meer de invloed van social media, het omgaan met social media op school en thuis, privacy op internet, online veiligheid, betrouwbaarheid van informatie. De maandelijkse lessen worden afgestemd op actuele ontwikkelingen. Verwerkingsopdrachten op twee niveaus: groep 5/6 en groep 7/8.
Mediawijsheid Debat
Mediawijzer.net, Beeld en Geluid, VodafoneZiggo, Nederlands Debat Instituut
2017
​VO 1-2​Discussiestarter voor onderbouw voortgezet onderwijs. Aan de hand van stellingen (thema's), die met een video worden ingeleid, gaat de klas in 1, 2, 3 of 4 lesuren het gesprek aan over media en mediawijsheid. Vier thema's: leren van elkaar, nieuws of nonsens, de smartphone-vriend of vijand, kleine incidenten-grote gevolgen.
Mediawijsheid in de klas, samen aan de slag!
School voor de toekomst
2015

​VO
MBO

​Hoe maak je jongeren mediawijs? Boek met achtergrondinformatie en lesmateriaal (complete methode mediawijsheid met kant-en-klare opdrachten). Inclusief online materialen.
​My true story
Cubiss
2017
​VO​Lespakket waarin het onderwerp sexting bespreekbaar gemaakt wordt in de klas, door de dialoog met de leerlingen aan te gaan. Door het gebruiken van waargebeurde verhalen worden mediawijsheid en leesplezier aan elkaar gekoppeld. Er zijn vijf lessen uitgewerkt.

Nationaal Media Paspoort PO, VO en (V)MBO
Nationale Academie voor Media en Maatschappij
2015-2018

PO 1-8
VO 1-6
MBO
Doorlopende leerlijn mediawijsheid. Uitgewerkt voor PO, VO onder- en bovenbouw en (V)MBO.
Zeven thema's:
1. Weet wat je ziet
2. Bewaak je identiteit
3. Wat je geeft krijg je terug
4. Houd de klok in de gaten
5. Maak goede keuzes
6. Bescherm je privacy
7. Zorg voor je eigen veiligheid
Na aanmelding gratis te downloaden. In groep 8 PO gaan leerlingen als junior MediaCoaches te werk. De lessen bestaan uit o.a. het maken van eigen vlogs, het geven van presentaties in de jongeren groepen en het geven van de Nationaal Media Paspoort ouderavond.
News2Learn
News2Learn BV
2016
​PO 4-8​Leerlijn begrijpend lezen, kijken en luisteren waarin lessen mediawijsheid zijn geïntegreerd. Leerlingen leren én begrijpend lezen én op verstandige wijze omgaan met moderne media. De volledig digitale methode baseert zich op christelijke waarden en normen. Voor groep 4 is News2Learn junior.
Nieuwsmakers
Klasse TV en Nieuws in de klas
2017
​PO 7-8​​Lespakket waarmee leerlingen zelf nieuws maken en publiceren in hun eigen online nieuwsmedium: de Nieuwstool. Er kan gekozen worden voor een volledig pakket (10 lessen) of beknopt (6 lessen). Ondersteuning bij dit lespakket is de Nieuwsservice van Nieuws in de klas. In veel van de lessen analyseren leerlingen verschillende nieuwsitems en leren kritisch te kijken naar nieuwsmedia en de betrouwbaarheid van bronnen.
Nieuwswijsheid (Nieuwsbegrip)
CED-Groep
2018
​PO 5-8
VO 1-6

In samenwerking met Facebook ontwikkelde Nieuwsbegrip extra lessen (op niveau A, B, C en D) rond nieuwswijsheid. Doel: Leerlingen interesseren voor het volgen van het nieuws en ze helpen bewuste nieuwsconsumenten te worden. Bij niveau A gaat het vooral over de vraag waarom nepnieuws eigenlijk een probleem is en dat het belangrijk is om te weten of wat je leest en ziet, klopt. Op niveau B komt in dat kader het werk van factcheckers aan de orde, op de niveaus C en D gaat het over verschillende vormen van ‘desinformatie’ en hoe die de democratie kunnen aantasten. De handleiding, tekst en opdrachten zijn te downloaden.

Online…Weet wat je doet!
Helpwanted.nl
2013
​VO 1-6​Digitaal lespakket (ook geschikt voor digibord) als hulpmiddel bij lessen over internet veiligheid. Vooral gericht op seksueel misbruik via internet. Het gratis te downloaden lesmateriaal bestaat uit drie lessen over grooming, sexting en sextortion.
Online Masters
VodafoneZiggo m.m.v. Veilig internetten en Mediawijzer
2017
​PO 7-8
VO 1-2
Online lesprogramma (vier modules) waarbij verschillende masters uit het vak leerlingen aan de hand van video’s meenemen in hun wereld.
1. Digital master (over ontwikkelingen in de digitale wereld die onze samenleving beïnvloeden)
2. Creative master (creatieve digitale vaardigheden op het gebied van programmeren, VR, vloggen, robotica, storytelling en design)
3. Safe master (online veiligheid)
4. Social master (bewustwording en zelfreflectie bijvoorvoorbeeld t.a.v. fake news en groepsdruk)
Het is mogelijk de modules los te geven. Hele programma kost in PO ca. 10 lesuren en in VO 14 lesuren. Bij het programma hoort een
toolkit voor scholen en een certificaat voor leerlingen
Ontdekmedia​PO 1-8
VO
​Ontdekmedia is een (na registratie) gratis platform met een overzicht van lesmethoden, mediatools, werkvormen en combinaties die van toepassing zijn op alle reguliere vakken. Ontdekmedia helpt leerkrachten om bekende werkvormen in een lesmethode te vervangen door mediawerkvormen waarbij de inhoud en doel van de werkvorm hetzelfde is, maar de uitvoering van deze tijd. In de leermiddelenbank kan gericht gezocht worden naar tools.
• Geschikte mediatools
• Veelgebruikte werkvormen
• Opdrachten uit vakken en methoden
• Mediacompetenties om met leerlingen aan te werken.
Reclame masters
Nationale Academie voor Media en Maatschappij
2015
​PO 4-6​Lespakket over media en commercie. Doel is kinderen die vaardigheden aan te leren die zij nodig hebben om de media, de commerciële omgeving en de sociale media beter te kunnen begrijpen en interpreteren, waardoor zij in staat zijn zich te ontwikkelen tot kritische en bewuste kinderconsumenten. Het lesmateriaal bestaat uit een interactieve, kortlopende methode (gemiddeld 10 uur), een docentenhandleiding, een leerlingenmap met informatiebladen en opdrachten (inclusief thuisopdrachten) en films.
Rights now!
Unicef en FutureNL
2018
​PO 6-8​Special edition van Digi-doener. Project over kinderrechten (in de online omgeving). Vijf digibordlessen: 1. Wat zijn kinderrechten? 2. Wat kom je tegen? Onderzoek naar situaties in een digitale omgeving: games, YouTube, Instagram, Whatsapp en die in verband brengen met een kinderrecht. 3. Wat wil jij veranderen? 4. Script of storyboard maken. 5. Première in de klas. Na de 5e les kunnen leerlingen hun zelfgemaakte filmpje insturen. Een projectboek voor de leerlingen is als pdf beschikbaar.
Slim, verstandig en handig met media
Digital Playground
2014
​PRO​Online project voor onderbouw praktijkonderwijs. Vier modules: veilig met media, cyberpesten, seksualiteit en media, echt/onecht. Per module twee theorielessen (elk 50 minuten) en twee praktijklessen (elk 100 minuten) waarin leerlingen aan de slag gaan met een praktische opdracht (fotostrip, filmpje etc.).
Sociaal offline-online Jezelf presenteren/Aardig doen
CED-groep
2017
​(V)SO

Lesmap met tien katernen voor het stapsgewijs leren van sociaal gedrag in een offline en online omgeving. Vijf leskaternen 'Jezelf presenteren' en vijf katernen 'Aardig doen'. Voor leerlingen in de bovenbouw van het SO en leerlingen in het VSO met uitstroomprofiel dagbesteding en het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel.

​Sociaal offline-online Omgaan met ruzie/Opkomen voor jezelf
CED-groep
2018
​(V)SO​Lesmap met zes katernen voor het stapsgewijs leren van sociaal gedrag in offline en online situaties. Vier katernen 'Omgaan met ruzie' en twee 'Opkomen voor jezelf'. Met de chatsimulator kunnen leerlingen oefenen in een afgeschermde online omgeving.
Sociaal Online
sCooledu
2017
​PO 4-8​Online lespakket om met kinderen het gesprek aan te gaan over respectvol online gedrag: Wat is sociaal? En welke afspraken maken we rond ons gedrag op sociale media? Met creatieve opdracht over nettiquette en aanwijzingen voor een wekelijks reflectiemoment.
Social Media Certificaat
Social Media Wijs
2015-2018
​PO 7-8
VO 1-2
​Vijf lessen van 45 minuten over veilig en slim gebruik van internet & sociale media voor leerlingen van 10-14 jaar. Ook de gevolgen van berichten op social media worden belicht. Om het materiaal actueel te houden wordt het twee keer per jaar geüpdatet.
​Special Agents
Stichting Digital Playground
2019
​PO 7-8

Online les (75 min.) waarin leerlingen als rechercheur een internetcrimineel proberen te ontmaskeren. Ze leren over online veiligheid en privacy. De gratis les staat op Specialagents.nl
De handleiding en slides voor digibord zijn te downloaden.

The web ​we want
European Schoolnet
2013-2015

VO 1-2

Educatief handboek voor jongeren over  online rechten en plichten, vrijheid van meningsuiting, auteursrecht en privacy.
Het handboek voor opvoeders (teachers) bevat interactieve lesplannen en werkbladen.
Themakatern Mediawijsheid
PleinM
Noordhoff Uitgevers
2018
​VO 1-2Themakatern bij de methode Plein M (ook los verkrijgbaar). Versie voor vmbo-onderbouw of havo/vwo onderbouw. Flexibel inzetbaar bij diverse vakken, voor in de mentorles of in een projectweek. Onderwerpen o.a.: online informatie zoeken, betrouwbaarheid van informatie inschatten, bewustwording van eigen mediagebruik en risico's.  
Wijs met media omgaan
Klasse TV
2018
​PO 7-8​Gratis digitaal lespakket (digibord) om leerlingen (weg)wijs te maken in de omgang met media. Wat mag en wel en wat zeker niet? Wat is echt of nep? Vijf korte lessen (15 min.) met vlogger Tobias en drie verdiepingslessen (30 min.).
Word Mediawijs (Ganzenbordspel)
ICT-idee
2015
PO 6-8Ganzenbordspel over mediawijsheid. Doel: leerlingen op een veilige manier leren omgaan met media. Aan de orde komen o.a.: phishing, omgaan met wachtwoorden en pincodes, sexting, pesten, wat wel/niet online zetten, grooming, tijdsduur achter beeldscherm.


 

 

 Zie ook

 

 

Leerlijnen digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/leerlijnen-digitale-geletterdheidLeerlijnen digitale geletterdheid32569aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEA​Er zijn voorbeeldleerlijnen digitale geletterdheid​ voor po en vo beschikbaar. Hiermee kunt u de ontwikkeling van de leerling volgen, een schooleigen programma vormgeven of ideeën opdoen voor de inzet van leeractiviteiten en concrete lessen.
Samenhang en afstemming N&T-vakkenhttp://natuurentechniek.slo.nl/thema-overzicht/samenhang-en-afstemmingSamenhang en afstemming N&T-vakken46028aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070018B17C127B844F1F8A6B27784E8BA009007CE2F566022A804A9E2E571969005E5DMeer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten. Want samenhang maakt leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker.
Strakke Ravelijn-route naar beroepsgerichte profielenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/praktijk-in-beeld/ravelijnStrakke Ravelijn-route naar beroepsgerichte profielen49579aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEADomeinleren en werken in leergebieden: voor ’t Ravelijn – een vmbo-school in Steenbergen – is het een goede voorbereiding op de beroepsgerichte profielen.
Digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/digitale-geletterdheidDigitale geletterdheid32666aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEAIn het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Als er al aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een prominentere plaats.
Leerlijn programmeren stoomt kinderen klaar voor de toekomsthttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/nieuws-overzicht/leerlijn-programmeren-stoomt-kinderen-klaar-voor-de-toekomstLeerlijn programmeren stoomt kinderen klaar voor de toekomst32566aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEAProgrammeren is op steeds meer scholen in trek, maar hoe geef je daar op een goede manier invulling aan? Dat kan met de nieuwe leerlijn programmeren die vandaag wordt gepresenteerd door de PO-Raad in samenwerking met SLO en Kennisnet.

Contactpersoon