Sector
 • Po
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Digitale geletterdheid
 • Mediawijsheid
Trefwoorden
 • Mediawijsheid
 • Digitale geletterdheid
 • 21e eeuwse vaardigheden

Achtergrond Mediawijsheid

22-12-2015

De Raad voor Cultuur schrijft dat "weinig onberoerd blijft door het effect van media". Dit geldt ook voor het onderwijs. Educatieve content zal steeds meer digitaal beschikbaar komen en kan gepersonaliseerd leren mogelijk maken, maar stelt ook nieuwe uitdagingen aan het onderwijs. Er komen steeds meer mogelijkheden voor connected learning, doordat docenten en leerlingen zich ongebonden aan tijd en plaats met elkaar kunnen verbinden, informatie kunnen delen en samen kunnen werken. Ook de platformen waar docenten en leerlingen informatie vinden veranderen voortdurend, waardoor informatie interactiever en persoonlijker wordt. Nieuwe en sociale media kunnen ook een belemmering vormen voor leren en ontwikkelen. Zo is er steeds meer wetenschappelijk bewijs dat afleiding door sociale media het vermogen tot concentratie en diepgaande reflectie aantast. Daarnaast maakt de grote hoeveelheid informatie het een steeds grotere uitdaging om relevante en betrouwbare informatie te vinden. Het 'web 2.0', waarbij iedereen kan bijdragen aan het internet, heeft voordelen, maar leidt ook tot een toename van onwaarheden en dubieuze informatie. Ten slotte kunnen sociale media naast verbinding ook uitsluiting en isolement veroorzaken.

In 2008 hebben de ministeries van OCW en Jeugd en Gezin gezamenlijk de netwerkorganisatie Mediawijzer.net opgericht, met als doel het bevorderen van mediawijsheid in Nederland. Mediawijzer.net heeft het door de Raad voor Cultuur geïntroduceerde begrip mediawijsheid verder uitgewerkt in het Competentiemodel Mediawijsheid.

competentiemodel-mediawijsheid.png 

Dit model onderscheidt tien competenties, onderverdeeld in vier competentiegroepen: Begrip, Gebruik, Communicatie en Strategie. Wie deze tien competenties beheerst, is in staat om 'bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld'. Mediawijsheid is daarmee het vermogen om op basis van inzicht en reflectie de juiste media optimaal in te zetten om efficiënt en effectief persoonlijke en sociale doelen te kunnen realiseren in de mediasamenleving.

Een leerling is mediawijs als hij of zij begrijpt hoe nieuwe media en internet de wereld aan het veranderen zijn, begrijpt dat daar ander gedrag bij hoort voor leven, leren en werken, en daar op een bewuste en verantwoorde manier zijn of haar eigen bijdrage aan kan leveren.

 Zie ook

 

 

Leerlijnen digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/leerlijnen-digitale-geletterdheidLeerlijnen digitale geletterdheid32569aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEA​Er zijn voorbeeldleerlijnen digitale geletterdheid​ voor po en vo beschikbaar. Hiermee kunt u de ontwikkeling van de leerling volgen, een schooleigen programma vormgeven of ideeën opdoen voor de inzet van leeractiviteiten en concrete lessen.
Voorbeeld leermiddelen digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/ict-basisvaardigheden/voorbeeldmaterialen-digitale-geletterdheidVoorbeeld leermiddelen digitale geletterdheid24979aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AOp basis van de voorbeeldmatige leerplankaders van digitale geletterdheid zijn voorbeeld leermiddelen verzameld voor de digitale vaardigheden. Het gaat hierbij om lessen, lessenseries en methodes die aansluiten op de inhouden en doelen.
Trends in onderwijs voor Curriculum en ICT in Curriculumspiegel 2017http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/trends-in-curriculum-en-ict-in-curriculumspiegel-2017Trends in onderwijs voor Curriculum en ICT in Curriculumspiegel 201719264aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0ARobotisering, kunstmatige intelligentie, virtual reality, machinelearning, nepnieuws, digitale geletterdheid en meer aandacht voor cybercrime zijn trends die in het onderwijs een plaats moeten krijgen. De Curriculumspiegel 2017 gaat hier op in.
Hoe het onderwijs de digitale werkelijkheid moet en kan bijhoudenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/hoe-het-onderwijs-de-digitale-werkelijkheid-moet-en-kan-bijhoudenHoe het onderwijs de digitale werkelijkheid moet en kan bijhouden19261aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AIn het onderwijs van de toekomst mogen digitale vaardigheden niet ontbreken omdat ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie, robotisering en machine learning erg snel gaan. In dit artikel worden verschillende trends beschreven en voorbeelden gegeven.
Voorbeeldmaterialen Mediawijsheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/mediawijsheid/voorbeeldmaterialenVoorbeeldmaterialen Mediawijsheid25430aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0ASLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.

Contactpersoon