Sector
 • Po
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Vakinhoud
 • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
 • Leermiddelen
 • ICT basisvaardigheden
 • ICT
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Digitale geletterdheid
Trefwoorden
 • Voorbeeldmaterialen
 • Vakoverstijgende vaardigheden

Voorbeeld leermiddelen ICT basisvaardigheden

12-3-2019

​​​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor ICT-basisvaardigheden. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor ICT basisvaardigheden.

Heeft u zelf materialen ontwikkeld die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met anderen? Neem dan contact op met Lidy Kuipers (l.kuipers@slo.nl).

Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd. Dit overzicht staat hieronder.
 

Titel-uitgever-jaar van uitgave

Doelgroep-leerjaar

Korte samenvatting
Basisschool Office
RoFo Computer Onderwijsmateriaal
2010-2019
​PO 5-8​Cursussen om leerlingen vaardig te maken in de Office-pakketten Word, Excel en PowerPoint. Met docentenhandleiding. Er zijn drie verschillende versies leverbaar: Office 2010, Office 2013 en Office 2016.
​Digitaal Rijbewijs MS Office
RoFo Computer Onderwijsmateriaal
2010-2019
​VO
MBO
​Cursussen om leerlingen vaardig te maken in de Office-pakketten Word, Excel, PowerPoint en Acces. Met docentenhandleiding. Er zijn vier verschillende versies leverbaar: Office 2010, Office 2013, Office 2016 en Office 2019.
​Dubbelklik
Eduklik
2018 (jaarlijkse update)
​VMBO 1-4Modules voor de praktijklessen voor alle leerwegen in zowel de onder- als bovenbouw van het vmbo. Er wordt geoefend met ICT-vaardigheden in een praktische, beroepsgerichte context. De leerling maakt gebruik van handleidingen en instructiefilmpjes bij de diverse Office-programma's of andere beroepsgerelateerde programma's.

ECDL

VO

Training van vaardigheden van verschillende computertoepassingen. Internationaal erkend Europees Computer Rijbewijs, dat het kennisniveau bij computervaardigheden aangeeft.

ICT vaardigheden basis
Het Perron
2018

​VO 1​Wikiwijs-arrangement van school Het Perron om de brugklassers basisvaardigheden aan te leren voor het werken met een laptop en de bijbehorende tools. Er wordt zowel aandacht besteed aan hardware, software als verstandig computergebruik.

ICT-idee
Herman van Schie

PO 7-8
VO 1-2

Website met gratis ICT-toepassingen (tools) voor het onderwijs. Onder meer voor: communiceren, mindmappen, presenteren, samenwerken. Bij sommige tools zijn lesbrieven of handleidingen opgenomen.

Klik & Tik
Uitgeverij Eenvoudig communiceren
2018
PRO​Stapsgewijs digitale basisvaardigheden aanleren. Werkboek en vijf behorende digitale oefenprogramma's: de start, de basis, het internet, samen op het web en tablet. De programma's staan op de website Oefenen.nl.​​
Pitch it!
FutureNL
2018
​PO 5-8 Project waarbij leerlingen in vijf lessen zich goed voorbereiden op hun spreekbeurt. Ze leren te presenteren, een onderwerp te kiezen en te plannen. Ook leren ze ICT-basisvaardigheden door in PowerPoint een presentatie te maken. Het lesmateriaal bestaat uit een projectboek, vijf digibordlessen en video-tuturials over werken met PowerPoint en Word. Alle materialen zijn gratis te downloaden. Ontwikkeld in samenwerking met Stichting Jong Ondernemen.
SchoolBits
Uitgeverij Schoolbits
2010
​PO 5-8​Twee series katernen voor bovenbouwleerlingen van het basisonderwijs over ICT. Serie 1 bestaat uit zes, zelfstandig door te werken, ICT-katernen voor Office en Windows. Serie 2 bevat vaardighedenkaternen met praktische aanwijzingen voor het houden van een spreekbeurt, het maken van een werkstuk en voor het gebruik van internet en van ICT.

Word 2016
Het Perron
2017

VMBO 1
 

Serie van twaalf lessen (Wikiwijsarrangement) om leerlingen zich de basisvaardigheden van Word eigen te laten maken.

 Zie ook

 

 

Voorbeeld leermiddelen digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/ict-basisvaardigheden/voorbeeldmaterialen-digitale-geletterdheidVoorbeeld leermiddelen digitale geletterdheid34536aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AOp basis van de voorbeeldmatige leerplankaders van digitale geletterdheid zijn voorbeeld leermiddelen verzameld voor de digitale vaardigheden. Het gaat hierbij om lessen, lessenseries en methodes die aansluiten op de inhouden en doelen.
Voorbeeld leermiddelen computational thinkinghttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/computational-thinking/voorbeeldmaterialenVoorbeeld leermiddelen computational thinking33642aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0ASLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking.
Voorbeeldmaterialen informatievaardighedenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/informatievaardigheden/voorbeeldmaterialenVoorbeeldmaterialen informatievaardigheden34760aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0A​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor informatievaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.
Voorbeeldmaterialen Mediawijsheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/mediawijsheid/voorbeeldmaterialenVoorbeeldmaterialen Mediawijsheid34806aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0ASLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.

Contactpersoon