Sector
 • Po
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Vakinhoud
 • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
 • Leermiddelen
 • ICT basisvaardigheden
 • ICT
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Digitale geletterdheid
Trefwoorden
 • Voorbeeldmaterialen
 • Vakoverstijgende vaardigheden

Voorbeeldmaterialen ICT basisvaardigheden

18-7-2017

​​​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor ICT-basisvaardigheden. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor ICT basisvaardigheden.

Heeft u zelf materialen ontwikkeld die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met anderen? Neem dan contact op met Lidy Kuipers (l.kuipers@slo.nl).

Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd. Dit overzicht staat hieronder.
 

Titel-uitgever-jaar van uitgave

Doelgroep-leerjaar

Korte samenvatting

Babbage 7.1
ThiemeMeulenhoff VO
2012

VO 1-2

Methode voor oefenen van ICT-basisvaardigheden aan de hand van cursusboeken, leer-/werkboeken en software, gebaseerd op Windows 7 en Office2010. Uitgebreide lesmethode voor scholen met meer beschikbare tijd voor ICT-vaardigheden.
Met het cursusboek krijgen leerlingen handreikingen bij het inzetten van Windows- en Office-applicaties. Leverbaar op twee niveaus.
Oefeningen behorend bij het cursusboek staan online.

Babbage ICT Coach 7.1
ThiemeMeulenhoff VO
2012

VO 1-2

ICT-methode waarbij alleen die ICT-kennis en –vaardigheden worden aangeleerd die een leerling nog niet beheerst. Vergt daardoor minder tijd dan Babbage 7.1.
Oefeningen staan online. Daarnaast is er een naslagwerk.

Dubbelklik Onderbouw
Eduklik

2016 (jaarlijkse update)

VMBO 1-2

Methode loopbaanoriëntatie, praktische sectororiëntatie en ict-vaardigheden voor alle leerwegen in de onderbouw van het vmbo. Er wordt geoefend met ICT-vaardigheden in een praktische, beroepsgerichte context. De leerling maakt gebruik van handleidingen en instructiefilmpjes bij de diverse Office-programma's.

Dubbelklik voor D&P

Eduklik
2015

VMBO 3-4

Methode voor bovenbouw VMBO voor D&P (Dienstverlening & Producten) die zich richt op de diverse werkzaamheden van de profielen. De methode is opgebouwd uit modules waarin steeds een bedrijf of organisatie centraal staat.

ICT-vaardigheden komen bij een aantal onderdelen als aspect van de werkzaamheden aan de orde.
Pakket is leverbaar op twee niveau: VMBO BK en VMBO GT.

ECDL

VO

Training van vaardigheden van verschillende computertoepassingen. Internationaal erkend Europees Computer Rijbewijs, dat het kennisniveau bij computervaardigheden aangeeft.

ICT Basis vaardigheden
Het Perron
2016-2017

​VO 1​Wikiwijs-arrangement van school Het Perron om de brugklassers basisvaardigheden aan te leren voor het werken met een laptop en de bijbehorende tools. Er wordt zowel aandacht besteed aan hardware, software als verstandig computergebruik.

ICT-idee
Herman van Schie

PO 7-8
VO 1-2

Website met gratis ICT-toepassingen (tools) voor het onderwijs. Onder meer voor: communiceren, mindmappen, presenteren, samenwerken. Bij sommige tools zijn lesbrieven of handleidingen opgenomen.

Pitch it!
FutureNL
2018
​PO 5-8 Project waarbij leerlingen in vijf lessen zich goed voorbereiden op hun spreekbeurt. Ze leren te presenteren, een onderwerp te kiezen en te plannen. Ook leren ze ICT-basisvaardigheden door in PowerPoint een presentatie te maken. Het lesmateriaal bestaat uit een projectboek, vijf digibordlessen en video-tuturials over werken met PowerPoint en Word. Alle materialen zijn gratis te downloaden. Ontwikkeld in samenwerking met Stichting Jong Ondernemen.

PrOmotie –Informatiekunde

Edu'actief BV

2007-2008

PRO

Methode informatiekunde voor het praktijkonderwijs. De methode leert leerlingen omgaan met de computer en bereidt ze voor op het gebruik van ICT in de samenleving (recreatie, contact via e-mail, nieuws), in het beroep (Word, Excel, internet) en in onderwijsleerprocessen (opzoeken van informatie, het maken, opslaan en printen van opdrachten).

SchoolBits
Uitgeverij Schoolbits
2010

PO 5-8

Twee series katernen voor bovenbouwleerlingen van het basisonderwijs over ICT. Serie 1 bestaat uit zes, zelfstandig door te werken, ICT-katernen voor Office en Windows. Serie 2 bevat vaardighedenkaternen met praktische aanwijzingen voor het houden van een spreekbeurt, het maken van een werkstuk en voor het gebruik van internet en van ICT.

Toets-ICT
Instruct

2013-2016

PRO

VMBO 1-4
HV 1-3

Modulair online lesmateriaal met als doel het aanleren van computervaardigheden en mediawijsheid. Er zijn modules verkrijgbaar voor praktijkonderwijs, onderbouw VMBO en onderbouw HV/bovenbouw VMBO. In de modules voor computervaardigheid leert de leerling efficiënt omgaan met Windows, Office, internet en e-mail. Daarnaast zijn modules leverbaar voor Digiveiligheid en Social media.

 Zie ook

 

 

Contactpersoon