Sector
 • Wo
 • Hbo
 • Po
 • So/Vso
 • Vo
 • Mbo
 • Volwasseneneducatie
Leerplankundig thema
 • ICT basisvaardigheden
 • Digitale geletterdheid
 • ICT
Trefwoorden
 • Trendanalyse

Trendrapport 2016 - hoe technologische trends onderwijs op maat mogelijk maken

17-11-2016

​Surf (2016) Trendrapport 2016: hoe technologische trends onderwijs op maat mogelijk maken. https://www.surf.nl/kennisbank/2016/trendrapport-2016-hoe-technologische-trends-onderwijs-op-maat-mogelijk-maken.html

​Het Trendrapport beschrijft 13 technologische trends die van invloed zijn op het onderwijs. Hierbij gaat het onder andere om didactische verrijking, het organiseren van flexibilteit  en technologieën voor adaptiviteit. Aan het rapport hebben 44 Nederlandse experts meegewerkt en deze hebben per trend een toekomsscenario beschreven. Daarnaast zijn voorbeelden beschreven en hoe onderwijs op maat in het hoger onderwijs kan worden gerealiseerd. De trends zijn niet alleen relevant voor hoger onderwijs, maar bieden ook aanknopingspunten voor basis -en voortgezet onderwijs. Onderstaand figuur geeft de 13 trends weer.

illustratie_13trends2016_def.jpg 

 Zie ook

 

 

Leerlijnen digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/leerlijnen-digitale-geletterdheidLeerlijnen digitale geletterdheid32569aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEA​Er zijn voorbeeldleerlijnen digitale geletterdheid​ voor po en vo beschikbaar. Hiermee kunt u de ontwikkeling van de leerling volgen, een schooleigen programma vormgeven of ideeën opdoen voor de inzet van leeractiviteiten en concrete lessen.
ICT en MVThttp://mvt.slo.nl/thema-overzicht/ict-en-mvtICT en MVT13137aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070018B17C127B844F1F8A6B27784E8BA0090083B6C5896A52854FAB50AEAF1008AFDDICT is niet meer weg te denken uit het maatschappelijke leven, inclusief het onderwijs. Volgens het Werkprogramma 2014 van de Onderwijsraad (Onderwijsraad, 2013: 12-13) wordt ICT steeds vaker ingezet als hulpmiddel in het onderwijs: in het middelbaar...
Samenhang en afstemming N&T-vakkenhttp://natuurentechniek.slo.nl/thema-overzicht/samenhang-en-afstemmingSamenhang en afstemming N&T-vakken46028aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070018B17C127B844F1F8A6B27784E8BA009007CE2F566022A804A9E2E571969005E5DMeer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten. Want samenhang maakt leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker.
Strakke Ravelijn-route naar beroepsgerichte profielenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/praktijk-in-beeld/ravelijnStrakke Ravelijn-route naar beroepsgerichte profielen49579aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEADomeinleren en werken in leergebieden: voor ’t Ravelijn – een vmbo-school in Steenbergen – is het een goede voorbereiding op de beroepsgerichte profielen.
Digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/digitale-geletterdheidDigitale geletterdheid32666aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEAIn het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Als er al aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een prominentere plaats.

Contactpersoon