Sector
 • Wo
 • Hbo
 • Po
 • So/Vso
 • Vo
 • Mbo
 • Volwasseneneducatie
Leerplankundig thema
 • ICT basisvaardigheden
 • Digitale geletterdheid
 • ICT
Trefwoorden
 • Trendanalyse

Trendrapport 2016 - hoe technologische trends onderwijs op maat mogelijk maken

17-11-2016

​Surf (2016) Trendrapport 2016: hoe technologische trends onderwijs op maat mogelijk maken. https://www.surf.nl/kennisbank/2016/trendrapport-2016-hoe-technologische-trends-onderwijs-op-maat-mogelijk-maken.html

​Het Trendrapport beschrijft 13 technologische trends die van invloed zijn op het onderwijs. Hierbij gaat het onder andere om didactische verrijking, het organiseren van flexibilteit  en technologieën voor adaptiviteit. Aan het rapport hebben 44 Nederlandse experts meegewerkt en deze hebben per trend een toekomsscenario beschreven. Daarnaast zijn voorbeelden beschreven en hoe onderwijs op maat in het hoger onderwijs kan worden gerealiseerd. De trends zijn niet alleen relevant voor hoger onderwijs, maar bieden ook aanknopingspunten voor basis -en voortgezet onderwijs. Onderstaand figuur geeft de 13 trends weer.

illustratie_13trends2016_def.jpg 

 Zie ook

 

 

Voorbeeldmaterialen informatievaardighedenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/informatievaardigheden/voorbeeldmaterialenVoorbeeldmaterialen informatievaardigheden52605aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0A​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor informatievaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.
Voorbeeldmaterialen ICT basisvaardighedenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/ict-basisvaardigheden/voorbeeldmaterialenVoorbeeldmaterialen ICT basisvaardigheden52599aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0ASLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor ICT-basisvaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.
ICT en MVThttp://mvt.slo.nl/thema-overzicht/ict-en-mvtICT en MVT13137aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070018B17C127B844F1F8A6B27784E8BA0090083B6C5896A52854FAB50AEAF1008AFDDICT is niet meer weg te denken uit het maatschappelijke leven, inclusief het onderwijs. Volgens het Werkprogramma 2014 van de Onderwijsraad (Onderwijsraad, 2013: 12-13) wordt ICT steeds vaker ingezet als hulpmiddel in het onderwijs: in het middelbaar...
Voorbeeldmaterialen computational thinkinghttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/computational-thinking/voorbeeldmaterialenVoorbeeldmaterialen computational thinking52596aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0ASLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking.
Leerlijnen digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/leerlijnen-digitale-geletterdheidLeerlijnen digitale geletterdheid32569aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEADe nieuwe leerlijn digitale geletterdheid is nu beschikbaar. De leerlijn bestaat uit de onderdelen computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden en ICT basisvaardigheden. Ze zijn op aanvraag beschikbaar via digitalegeletterdheid@slo.nl

Contactpersoon