Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakinhoud
 • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
 • Digitale geletterdheid
 • Mediawijsheid
 • Informatievaardigheden
 • ICT basisvaardigheden
 • Computational thinking
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Samenwerken
 • Communiceren
 • Probleem oplossend denken en handelen
Trefwoorden
 • Coding
 • Programmeren

Europees referentiekader voor digitale geletterdheid

14-6-2017

Het referentiekader voor digitale vaardigheden van de Europese commissie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek​ en bestaat uit vijf onderdelen. De vaardigheden zijn onderdeel van digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden.

 • Informatie en data geletterdheid: Het kunnen formuleren van een informatiebehoefte, het kunnen vinden en gebruiken van digitale data, informatie en gegevens. Het beoordelen van de relevantie en waarde van de informatie. Het kunnen bewaren, beheren en organiseren van digitale data, informatie en gegevens.
 • Communicatie en samenwerking: Het kunnen interacteren, communiceren en samenwerken met behulp van digitale technologie en bewust zijn van cultuur en generatieverschillen in gebruik. Het deelnemen in de maatschappij als burger en in gebruik van gezamenlijke publieke en privaat geregelde diensten. Het kunnen beheren van de eigen digitale identiteit en reputatie.
 • Maken van digitale producten: Het maken en aanpassen van digitale producten. Het verbeteren van informatiebronnen en begrijpen hoe copyright en eigenaarschap is geregeld. Weten hoe instructies geformuleerd moeten worden zodat ze door computers kunnen worden uitgevoerd.
 • Veiligheid: Het beveiligen van apparaten, informatie, persoonsgegevens en beschermen van privacy in digitale omgeveingen. Het beschermen van fysieke en psychische gezondheid en bewust omgaan met digitale technologie voor gezondheidszorg en welzijn. Bewust zijn van de invloed van gebruik van digitale technologie op de omgeving.
 • Probleemoplossen: Het identificeren van behoeften en problemen en het oplossen van abstracte problemen in digitale omgevingen. Het gebruik van digitale instrumenten voor het vernieuwen van processen en producten. Het bijhouden van ontwikkelingen in digitale evolutie.

 Het referentiekader beschrijft welke competenties er in de toekomst van burgers verwacht worden. De onderdelen zijn verder uitgewerkt in acht verschillende niveaus met voorbeelden. Zie hiervoor ook de publicaties:

 Zie ook

 

 

Leerlijnen digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/leerlijnen-digitale-geletterdheidLeerlijnen digitale geletterdheid32569aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEA​Er zijn voorbeeldleerlijnen digitale geletterdheid​ voor po en vo beschikbaar. Hiermee kunt u de ontwikkeling van de leerling volgen, een schooleigen programma vormgeven of ideeën opdoen voor de inzet van leeractiviteiten en concrete lessen.
Samenhang en afstemming N&T-vakkenhttp://natuurentechniek.slo.nl/thema-overzicht/samenhang-en-afstemmingSamenhang en afstemming N&T-vakken46028aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070018B17C127B844F1F8A6B27784E8BA009007CE2F566022A804A9E2E571969005E5DMeer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten. Want samenhang maakt leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker.
Strakke Ravelijn-route naar beroepsgerichte profielenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/praktijk-in-beeld/ravelijnStrakke Ravelijn-route naar beroepsgerichte profielen49579aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEADomeinleren en werken in leergebieden: voor ’t Ravelijn – een vmbo-school in Steenbergen – is het een goede voorbereiding op de beroepsgerichte profielen.
Digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/digitale-geletterdheidDigitale geletterdheid32666aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEAIn het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Als er al aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een prominentere plaats.
Leerlijn programmeren stoomt kinderen klaar voor de toekomsthttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/nieuws-overzicht/leerlijn-programmeren-stoomt-kinderen-klaar-voor-de-toekomstLeerlijn programmeren stoomt kinderen klaar voor de toekomst32566aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEAProgrammeren is op steeds meer scholen in trek, maar hoe geef je daar op een goede manier invulling aan? Dat kan met de nieuwe leerlijn programmeren die vandaag wordt gepresenteerd door de PO-Raad in samenwerking met SLO en Kennisnet.