Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakinhoud
 • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
 • Digitale geletterdheid
 • Mediawijsheid
 • Informatievaardigheden
 • ICT basisvaardigheden
 • Computational thinking
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Samenwerken
 • Communiceren
 • Probleem oplossend denken en handelen
Trefwoorden
 • Coding
 • Programmeren

Europees referentiekader voor digitale geletterdheid

14-6-2017

Het referentiekader voor digitale vaardigheden van de Europese commissie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek​ en bestaat uit vijf onderdelen. De vaardigheden zijn onderdeel van digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden.

 • Informatie en data geletterdheid: Het kunnen formuleren van een informatiebehoefte, het kunnen vinden en gebruiken van digitale data, informatie en gegevens. Het beoordelen van de relevantie en waarde van de informatie. Het kunnen bewaren, beheren en organiseren van digitale data, informatie en gegevens.
 • Communicatie en samenwerking: Het kunnen interacteren, communiceren en samenwerken met behulp van digitale technologie en bewust zijn van cultuur en generatieverschillen in gebruik. Het deelnemen in de maatschappij als burger en in gebruik van gezamenlijke publieke en privaat geregelde diensten. Het kunnen beheren van de eigen digitale identiteit en reputatie.
 • Maken van digitale producten: Het maken en aanpassen van digitale producten. Het verbeteren van informatiebronnen en begrijpen hoe copyright en eigenaarschap is geregeld. Weten hoe instructies geformuleerd moeten worden zodat ze door computers kunnen worden uitgevoerd.
 • Veiligheid: Het beveiligen van apparaten, informatie, persoonsgegevens en beschermen van privacy in digitale omgeveingen. Het beschermen van fysieke en psychische gezondheid en bewust omgaan met digitale technologie voor gezondheidszorg en welzijn. Bewust zijn van de invloed van gebruik van digitale technologie op de omgeving.
 • Probleemoplossen: Het identificeren van behoeften en problemen en het oplossen van abstracte problemen in digitale omgevingen. Het gebruik van digitale instrumenten voor het vernieuwen van processen en producten. Het bijhouden van ontwikkelingen in digitale evolutie.

 Het referentiekader beschrijft welke competenties er in de toekomst van burgers verwacht worden. De onderdelen zijn verder uitgewerkt in acht verschillende niveaus met voorbeelden. Zie hiervoor ook de publicaties:

 Zie ook

 

 

Leerlijnen digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/leerlijnen-digitale-geletterdheidLeerlijnen digitale geletterdheid32569aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEA​Er zijn voorbeeldleerlijnen digitale geletterdheid​ voor po en vo beschikbaar. Hiermee kunt u de ontwikkeling van de leerling volgen, een schooleigen programma vormgeven of ideeën opdoen voor de inzet van leeractiviteiten en concrete lessen.
Voorbeeld leermiddelen ICT basisvaardighedenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/ict-basisvaardigheden/voorbeeldmaterialenVoorbeeld leermiddelen ICT basisvaardigheden24762aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0ASLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor ICT-basisvaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.
Voorbeeldmaterialen informatievaardighedenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/informatievaardigheden/voorbeeldmaterialenVoorbeeldmaterialen informatievaardigheden25265aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0A​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor informatievaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.
Voorbeeld leermiddelen digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/ict-basisvaardigheden/voorbeeldmaterialen-digitale-geletterdheidVoorbeeld leermiddelen digitale geletterdheid24979aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AOp basis van de voorbeeldmatige leerplankaders van digitale geletterdheid zijn voorbeeld leermiddelen verzameld voor de digitale vaardigheden. Het gaat hierbij om lessen, lessenseries en methodes die aansluiten op de inhouden en doelen.
Voorbeeld leermiddelen computational thinkinghttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/computational-thinking/voorbeeldmaterialenVoorbeeld leermiddelen computational thinking24685aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0ASLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking.