Sector
 • Po
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Computational thinking
Trefwoorden
 • Coding
 • Programmeren

Achtergrondinformatie Computational Thinking

22-12-2015

​​​The International Society for Technology in Education heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association negen onderwerpen van computational thinking uitgewerkt, met het doel om problemen op een zodanige manier te formuleren dat het mogelijk wordt om een computer of ander gereedschap te gebruiken om het probleem op te lossen:

 • Gegevens verzamelen: verzamelen van relevante informatie via verschillende bronnen zoals artikelen, interviews, enquêtes of literatuurstudie;
 • Gegevens analyseren: logisch ordenen en analyseren van gegevens, begrijpen van gegevens, vinden van patronen, trekken van conclusies, het evalueren van grafieken of het toepassen van relevante statistische methodes;
 • Gegevens visualiseren: weergeven van gegevens door middel van bijvoorbeeld modellen van de werkelijkheid, of door grafieken, tabellen, woorden en plaatjes en het selecteren van de effectiefste representatie;
 • Probleem decompositie: opdelen van een taak in kleinere, overzichtelijke taken, zoals bijvoorbeeld het opdelen van een lange lijst met opdrachten in subcategorieën van typen opdrachten en het plannen van een project door middel van deelprojecten;
 • Abstractie: reduceren van de complexiteit van een probleem om te komen tot de kern van het probleem;
 • Algoritmes en procedures: gebruiken van een serie geordende stappen om een probleem op te lossen of een bepaald doel te bereiken;
 • Automatisering: door een computer laten uitvoeren van zichzelf herhalende of eentonige taken totdat een oplossing is bereikt;
 • Simulatie en modellering: weergeven van een model of een proces, of het uitvoeren van een experiment op basis van dat model of proces;
 • Parellelization: zorgen voor gelijktijdige uitvoering van taken  om een gezamenlijk doel te bereiken.

Computational thinking vereist daarnaast ook een aantal aanvullende attitudes:

 • Om kunnen gaan met complexiteit en ambiguïteit;
 • Doorzettingsvermogen bij lastige en open problemen;
 • Communiceren en samenwerken met anderen om een gezamenlijk doel te bereiken.
Contactpersoon