Sector

 • Po
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw

Vakinhoud

 • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden

Leerplankundig thema

 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Digitale geletterdheid
 • Mediawijsheid
 • ICT-basisvaardigheden
 • Informatievaardigheden
 • Computational thinking
 • Leerlijn
 • Inhouden

Trefwoorden

 • Coding
 • Programmeren

Digitale geletterdheid uitgewerkt in digitale vaardigheden

23-6-2016

​Digitale geletterdheid is de combinatie van de digitale vaardigheden ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Voor elk van deze vaardigheden is beschreven wat er onder wordt verstaan, wat het belang is voor het onderwijs en op basis van welke literatuur de vaardigheden zijn uitgewerkt. Daarnaast is voor elke vaardigheid een voorbeeldmatig leerplankader beschreven, leerlijnen ontwikkeld en zijn voorbeeldmaterialen aangegeven.

Er zijn verschillende scholen die aan de slag zijn met digitale geletterdheid. Inspirerende voorbeelden zijn te vinden in het boek Inspirators voor de toekomst. Daarnaast is door Kennisnet een professionaliseringsmodule gemaakt met schoolvoorbeelden met hulpmiddelen voor bestuurders en schoolleiders.

Samen met Kennisnet is hiervoor het volgende figuur ontwikkeld. Het geeft aan dat digitale geletterdheid bestaat uit vier digitale vaardigheden, maar dat digitale geletterdheid deel uit maakt van het grotere geheel 21e eeuwse vaardigheden.

 

 

 Zie ook

 

 

Samenhang en afstemming N&T-vakkenhttp://natuurentechniek.slo.nl/thema-overzicht/samenhang-en-afstemmingSamenhang en afstemming N&T-vakken46028aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070018B17C127B844F1F8A6B27784E8BA009007CE2F566022A804A9E2E571969005E5DMeer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten. Want samenhang maakt leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker.
Leerlijnen digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/leerlijnen-digitale-geletterdheidLeerlijnen digitale geletterdheid37486aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070018B17C127B844F1F8A6B27784E8BA00900159295BB3E4C2D4DAE987D1B3AF52B4EDe nieuwe leerlijn digitale geletterdheid is nu beschikbaar. De leerlijn bestaat uit de onderdelen computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden en ICT basisvaardigheden. Ze zijn op aanvraag beschikbaar via digitalegeletterdheid@slo.nl
Digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/digitale-geletterdheidDigitale geletterdheid57462aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEAIn het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Als er al aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgt digitale geletterdheid een prominentere plaats.
Leerlijn programmeren stoomt kinderen klaar voor de toekomsthttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/nieuws-overzicht/leerlijn-programmeren-stoomt-kinderen-klaar-voor-de-toekomstLeerlijn programmeren stoomt kinderen klaar voor de toekomst36839aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEAProgrammeren is op steeds meer scholen in trek, maar hoe geef je daar op een goede manier invulling aan? Dat kan met de nieuwe leerlijn programmeren die vandaag wordt gepresenteerd door de PO-Raad in samenwerking met SLO en Kennisnet.
Computational thinkinghttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/ctComputational thinking24639aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AComputational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformuler...