Sector
 • Po
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
Trefwoorden
 • Creatief denken en handelen
 • 21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken en handelen

17-1-2019

Creatief denken en handelen is het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden. Hierbij horen:

 • het kennen en hanteren van creatieve technieken;
 • het denken buiten gebaande paden;
 • nieuwe samenhangen kunnen zien;
 • het durven nemen van (verantwoorde) risico’s;
 • fouten kunnen zien als leermogelijkheden;
 • en een ondernemende en onderzoekende houding.

Naast het vernieuwende aspect moet ook aandacht zijn voor toepasbaarheid en bruikbaarheid in een specifieke context. Creatief vermogen wordt het sterkst ontwikkeld in een rijke leeromgeving waarin kinderen gestimuleerd worden om zelf oplossingen te bedenken.

Belang voor het onderwijs

Complexe maatschappelijke kwesties vragen op mondiale schaal om creatieve oplossingen omdat standaardoplossingen niet meer voldoen en er behoefte is aan meer innovatieve oplossingen. Creatief denken is niet iets wat slechts enkelen zich eigen kunnen maken, iedereen is in staat om op een creatieve manier met vraagstukken bezig te gaan.

Het onderwijs kan een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van creatief denken door het bewustzijn dat creativiteit in elke leerling zit en in alle vakinhoudelijke domeinen aan bod kan komen. Door passende leerervaringen aan te bieden die het creatief vermogen ontwikkelen. Willen we meer aandacht voor creatief denken in het kader van de 21e eeuwse vaardigheden, dan zal er expliciet aandacht aan besteed moeten worden in het onderwijs. Zowel aan creatief denken en handelen op zich als aan de manier waarop dat aan bod kan komen.

Klik hier voor een voorbeeldmatig leerplankader creatief denken en handelen.

Selectie uit geraadpleegde literatuur

 • Csikszentmihalyi, M. (1997). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper Collins.
 • Heilmann, G., & Korte, W. B. (2010). The role of creativity and innovation in school curricula in the EU27: A content analysis of curricula documents. Luxembourg: European Commission: Joint Research Centre.
 • Henriksen, D., Mishra, P., & the Deep-Play Research Group. (2014). Twisting knobs and connecting things: Rethinking Technology & Creativity in the 21st Century. TechTrends, (58)1, P. 15-19.
 • Jeffrey, Bob and Craft, Anna (2004). Teaching creatively and teaching for creativity: distinctions and relationships. Educational Studies, 30(1), pp. 77–87.
 • Lewis, T. (2008). Creativity in technology education: Providing children with glimpses of their creative potential. International Journal of Technology and Design Education.
 • Robinson, K. (2011). Out of our minds: Learning to be creative. Oxford: Capstone.
 • Sternberg, R. (2006). The nature of creativity. Creativity Research Journal, 18(1), 87-98.
 • Sweller, J. 2009. Cognitive bases of human creativity. Educational Psychology Review, 21(1), 11-19.
 • Wyse, D., & Ferrari, A. (2014). Creativity and education: Comparing the national curricula of the states of the European Union and the United Kingdom. British Educational Research Journal 41(1), 30-47.