Sector

 • Po
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw

Leerplankundig thema

 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Communiceren

Trefwoorden

 • Communiceren
 • 21e eeuwse vaardigheden

Communiceren

22-12-2015

​Het gaat bij communiceren om het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap. Meer specifiek gaat het om het:

 • doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen (spreken, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen);
 • kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, presentaties, debatten, etc.) en het kennen van de gesprekstechnieken, -regels en sociale conventies bij elke situatie;
 • kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen (teksten, films) en het hanteren van verschillende strategieën daarbij;
 • hebben van inzicht in de mogelijkheden die ICT biedt om effectief te communiceren.

De vaardigheid communiceren wordt in een later stadium verder uitgewerkt in beschrijvingen, een voorbeeldmatig leerplankader en voorbeeldmaterialen voor de leraar. Achtergrondinformatie over deze vaardigheid en de mate waarin de vaardigheid al aan bod komt in het onderwijs vindt u in de rapportage 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs.

Heeft u zelf materialen ontwikkeld rondom communiceren en wilt u deze delen met anderen? Neem dan contact met ons op!

Contactpersoon