Sector
 • Po
 • Vo
Leerplankundig thema
 • Digitale geletterdheid
 • Leermiddelen
 • Mediawijsheid
 • ICT basisvaardigheden
 • Computational thinking
 • Informatievaardigheden
 • ICT
Trefwoorden
 • Coding
 • Programmeren
 • Vakoverstijgende vaardigheden
 • Robotica
 • Voorbeeldmaterialen

Voorbeeld leermiddelen digitale geletterdheid

2-9-2019

​​​​Op basis van de voorbeeldmatige leerplankaders van digitale geletterdheid zijn voorbeeldmaterialen verzameld voor de digitale vaardigheden. Het gaat hierbij om lessen, lessenseries en methodes die aansluiten op de inhouden en doelen. Hieronder ziet u de materialen die bijdragen aan alle vier onderdelen van het leerplankader digitale geletterdheid.

Kijk voor de voorbeeldmaterialen voor de afzonderlijke vaardigheden bij:

 

Titel-uitgever-jaar van uitgave

Doelgroep-leerjaar 

Korte samenvatting
Basicly
2019
​PO 1-8
VO 1-3
Online platform dat leraren wil helpen structureel met digitale geletterdheid aan de slag te gaan. Het platform bevat lessen voor alle vier leerlijnen, verdeeld over vijf niveaus van groep 1-2 PO tot klas 2-3 van het VO. Er wordt uitgegaan van de SLO-doelen digitale geletterdheid. De bibliotheek bevat leerpaden, leskaarten met een kant voor de leerling en voor de leraar en video's gericht op kennis en vaardigheden. Er zijn twee abonnementsvormen: Free (gratis) en Premium (betaald). De betaalde versie bevat onder meer: complete leerpaden om SLO doelen DG te behalen, individuele leerlingenaccounts en ondersteuning voor de leraar.
Delta de draak
Delta de draak
2018
​PO 1-8​Doorlopende leerlijn digitale vaardigheden voor het basisonderwijs. Het is opgebouwd uit vier digitale thema’s die samen een geïntegreerd geheel vormen: computational thinking (digitale principes, structuren en logica); mediawijsheid (veilig, sociaal, weerbaar en kritisch met media); programmeren (leren programmeren in Scratchjr en Scratch); Office & GSFE (maak je eigen presentaties en documenten in Google Apps of Office).
De methode bestaat uit: twintig lessen per groep, werkboekjes, leerkrachtomgeving, de programmeerbare robot Otto en spelmaterialen voor de Bee-Bot lessen.
In de digitale omgeving is voor elke les een leerkrachtinstructie (video) met daarbij het verloop van de les, achtergrondinfo, context en antwoorden op vragen die gesteld kunnen worden. Ook is er informatie voor ouders.
Voor groep 3-8 zijn er les- en werkboekjes die de leerlingen voor zowel de online als offline lessen gebruiken.

Digit
Instruct
2016-2017

VMBO 1-2
HV 1-3

Online methode digitale geletterdheid voor onderbouw VO. Er zijn twee versies leverbaar: DIGIT vmbo en DIGIT havo/vwo. Digit bevat een digitale leeromgeving voor leerlingen en een docentomgeving waarin de docenten de resultaten van de leerlingen kunnen inzien en de voortgang kunnen bijsturen.
De inhoud van DIGIT is verdeeld in vijf blokken:

 • Basiskennis ICT: grondbeginselen, tekstverwerken, presenteren, spreadsheets gebruiken;
 • Informatievaardigheden: zoeken en vinden, bronnen gebruiken en beoordelen, bronvermelding, werkstuk/verslag maken;
 • Mediawijsheid: wat zijn digitale media, gevolgen van sociale media, veilig internet, online pesten, privacy en omgangsvormen, sexting, digitale criminaliteit, virussen en firewall, cookies, smartphone beveiligen en identiteitsfraude;
 • Computational Thinking: computational thinking (hoe denken computers, hoe kun je computers opdrachten geven zodat ze denken wat je wil, Code Studio (havo/vwo) of Scratch (vmbo)), programmeren (Javascript bij havo/vwo; verder met Scratch bij vmbo);
 • Projecten: enkele overkoepelende projecten waarin de vaardigheden en kennis uit de vier voorgaande blokken samenkomen.

Het onderdeel Mediawijsheid bevat veel klassikale lesmomenten. De overige drie onderdelen van digitale geletterdheid kunnen leerlingen zelfstandig door werken.
In totaal neemt de methode ruim 40 lesuren in beslag. Scholen kunnen er ook voor kiezen om alleen losse modules van Digit aan te schaffen. Er zijn acht modules verkrijgbaar.
Een methode voor digitale geletterdheid in het basisonderwijs is in ontwikkeling. Belangstellenden kunnen zich aanmelden om op de hoogte te worden gehouden.

Digitale geletterdheid (V)SO
2019
​SO
VSO
​Startpagina met leerlijn en lesmateriaal over digitale geletterdheid, geschikt voor leerkrachten en leerlingen in het speciaal onderwijs. Materialen kunnen gesorteerd worden op thema, de onderdelen van de leerlijn Digitale geletterdheid (V)SO en op uitstroomprofiel.

Eduapp

 

PO
VO
Lijsten met apps en lesideeën. Er kan gezocht worden op vak of onderwerp en er kunnen nieuwe lijsten gemaakt worden. Bijvoorbeeld voor informatievaardigheden, mediawijsheid en
programmeren. En ook voor andere 21e eeuwse vaardigheden.
Gynzy Digitale geletterdheid​PO 1-8Educatieve content voor het leerplatform Gynzy. Er is lesstof voor alle vier leerlijnen digitale geletterdheid, bij Gynzy 'werelden' genoemd. Binnen een wereld worden eilanden onderscheiden waarin telkens één doel in een of meerdere lessen is uitgewerkt. Bij alle lessen zijn beknopte handleidingen ontwikkeld. De leerlijn is ontwikkeld door FutureNL en gebaseerd op de SLO-doelen.

Handboek digitale geletterdheid
Kennisnet
2017-2018

PO
VO

Handboek voor iedereen die digitale geletterdheid een structurele plaats in het onderwijs wil geven. In eerste instantie voor schoolleiders en schoolbestuurders maar ook voor leraren die inspiratie willen opdoen om lesprogramma's op te zetten. Het boek is gebaseerd op best practices en bestaat uit drie delen.
Deel I: Van theorie naar visie
Deel II: Van visie naar praktijk
Deel III: Bijlagen met voorbeeldleerlijnen, lestips en projectideeën, checklists en handvatten voor gesprekken over internet met leerlingen.
Het handboek wordt regelmatig geactualiseerd en is kosteloos te downloaden.

LerenDoenMaken
2017

 

PO 1-8
VO 1-2
Platform met opdrachten voor toekomstgerichte vaardigheden. Waaronder ook de vier vaardigheden van digitale geletterdheid (ICT-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid). Daarbij draait alles om maken. Leerlingen kunnen bij het kiezen van een opdracht in de huid kruipen van een 'specialist' (bijvoorbeeld: journalist/schrijver, programmeur/gameontwerper, reisleider/gids, wetenschapper/uitvinder). Er kan ook geselecteerd worden op vaardigheden en op niveau (onder-, midden- of bovenbouw PO en onderbouw VO). Bij de opdrachten wordt aangegeven welke andere leermiddelen, programma's, tools of apps gebruikt kunnen worden.
LessonUp
Future NL

​PO 1-8
VO 1-2

​Leskanaal met lessen en lesplannen voor digitale vaardigheden. Nog in ontwikkeling. Voor computational thinking zijn al ruim 350 lessen opgenomen. Deze lessen zijn ook in een leerlijn geplaatst waarbij per leerjaar of per domein gezocht kan worden. Er wordt ook een overzicht gegeven van producten die aangeschaft kunnen worden ter ondersteuning van activiteiten voor computational thinking. Onderdeel van het leskanaal zijn de wekelijkse lessen Digi-doener.
Online Masters
VodafoneZiggo
2018
​PO 7-8
VO 1-2
​Gratis online lesprogramma over de digitale wereld. Het lespakket behandelt vier thema's: de digitale wereld, creatief en vaardig online, veilig online en bewust online. In het programma nemen masters uit het vak de leerlingen door video's mee in hun wereld. Leerlingen gaan daarna met de aangeboden vaardigheden aan de slag. Tijdsinvestering voor het hele programma is ongeveer 12 lesuren voor po en 15 lesuren voor vo. Met zowel voor bovenbouw po als onderbouw vo een handleiding voor leraren, werkbladen per module voor de leerlingen en digibordlessen.
De toolkit bevat bovendien materialen om een ouderavond over online media op te zetten.
Uitgebracht met medewerking van ECP/veiliginternetten.nl en Mediawijzer.net
​Toekomstklas​PO
S(B)O
​Platform waar werkvormen, lessuggesties en ideeën rondom 21e -eeuwse vaardigheden zijn te vinden of geplaatst kunnen worden. Er kan gezocht worden naar werkvormen voor 21e -eeuwse thema's, digitale geletterdheid en ICT, probleemoplosvaardigheden, kritisch denken, creativiteit, samenwerken & communiceren, zelfregulatie.
SkillsDojo
Stichting SkillDojo
2018
PO 4-8Verzameling opdrachten ('missies') waarbij leerlingen zelfstandig of in kleine groepjes aan het werk kunnen. Afhankelijk van de opdracht komen de verschillende digitale vaardigheden aan bod. Daarnaast is ook aandacht voor ontwerpende en onderzoekende vaardigheden. Website bevat onderdeel dat specifiek gericht is op leerkrachten.

 

 Zie ook

 

 

Samenhang en afstemming N&T-vakkenhttp://natuurentechniek.slo.nl/thema-overzicht/samenhang-en-afstemmingSamenhang en afstemming N&T-vakken46028aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070018B17C127B844F1F8A6B27784E8BA009007CE2F566022A804A9E2E571969005E5DMeer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten. Want samenhang maakt leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker.
Computational thinkinghttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/ctComputational thinking32434aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AComputational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformuler...
Mediawijsheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/mediawijsheidMediawijsheid32435aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AMediawijsheid wordt gedefinieerd als “het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld”.

Contactpersoon