Sector
 • Po
 • Vo
Leerplankundig thema
 • Digitale geletterdheid
 • Leermiddelen
 • Mediawijsheid
 • ICT basisvaardigheden
 • Computational thinking
 • Informatievaardigheden
 • ICT
Trefwoorden
 • Coding
 • Programmeren
 • Vakoverstijgende vaardigheden
 • Robotica
 • Voorbeeldmaterialen

Voorbeeldmaterialen digitale geletterdheid

18-11-2016

​​​​Op basis van de voorbeeldmatige leerplankaders van digitale geletterdheid zijn voorbeeldmaterialen verzameld voor de digitale vaardigheden. Het gaat hierbij om lessen, lessenseries en methodes die aansluiten op de inhouden en doelen. Hieronder ziet u de materialen die bijdragen aan alle vier onderdelen van het leerplankader digitale geletterdheid.

Kijk voor de voorbeeldmaterialen voor de afzonderlijke vaardigheden bij:

 

Titel-uitgever-jaar van uitgave

Doelgroep-leerjaar 

Korte samenvatting
Delta de draak
Delta de draak
2018
​PO 1-8​Doorlopende leerlijn digitale vaardigheden voor het basisonderwijs. Het is opgebouwd uit vier digitale thema’s die samen een geïntegreerd geheel vormen: computational thinking (digitale principes, structuren en logica); mediawijsheid (veilig, sociaal, weerbaar en kritisch met media); programmeren (leren programmeren in Scratchjr en Scratch); Office & GSFE (maak je eigen presentaties en documenten in Google Apps of Office).
De methode bestaat uit: twintig lessen per groep, werkboekjes, leerkrachtomgeving, de programmeerbare robot Otto en spelmaterialen voor de Bee-Bot lessen.
In de ditale omgeving is voor elke les een leerkrachtinstructie (video) met daarbij het verloop van de les, achtergrondinfo, context en antwoorden op vragen die gesteld kunnen worden. Ook is er informatie voor ouders.
Voor groep 3-8 zijn er les- en werkboekjes die de leerlingen voor zowel de online als offline lessen gebruiken.

Digit
Instruct
2016-2017

VMBO 1-2
HV 1-3

Online methode digitale geletterdheid voor onderbouw VO. Er zijn twee versies leverbaar: DIGIT vmbo en DIGIT havo/vwo. Digit bevat een digitale leeromgeving voor leerlingen en een docentomgeving waarin de docenten de resultaten van de leerlingen kunnen inzien en de voortgang kunnen bijsturen.
De inhoud van DIGIT is verdeeld in vijf blokken:

 • Basiskennis ICT: grondbeginselen, tekstverwerken, presenteren, spreadsheets gebruiken;
 • Informatievaardigheden: zoeken en vinden, bronnen gebruiken en beoordelen, bronvermelding, werkstuk/verslag maken;
 • Mediawijsheid: wat zijn digitale media, gevolgen van sociale media, veilig internet, online pesten, privacy en omgangsvormen, sexting, digitale criminaliteit, virussen en firewall, cookies, smartphone beveiligen en identiteitsfraude;
 • Computational Thinking: computational thinking (hoe denken computers, hoe kun je computers opdrachten geven zodat ze denken wat je wil, Code Studio (havo/vwo) of Scratch (vmbo)), programmeren (Javascript bij havo/vwo; verder met Scratch bij vmbo);
 • Projecten: enkele overkoepelende projecten waarin de vaardigheden en kennis uit de vier voorgaande blokken samenkomen.

Het onderdeel Mediawijsheid bevat veel klassikale lesmomenten. De overige drie onderdelen van digitale geletterdheid kunnen leerlingen zelfstandig door werken.
In totaal neemt de methode ruim 40 lesuren in beslag. Scholen kunnen er ook voor kiezen om alleen losse modules van Digit aan te schaffen. Er zijn acht modules verkrijgbaar.
Een methode voor digitale geletterdheid in het basisonderwijs is in ontwikkeling. Belangstellenden kunnen zich aanmelden om op de hoogte te worden gehouden.

Eduapp

 

PO
VO
Lijsten met apps en lesideeën. Er kan gezocht worden op vak of onderwerp en er kunnen nieuwe lijsten gemaakt worden. Bijvoorbeeld voor informatievaardigheden, mediawijsheid en
programmeren. En ook voor andere 21e eeuwse vaardigheden.

Handboek digitale geletterdheid
Kennisnet
2017-2018

PO
VO

Handboek voor iedereen die digitale geletterdheid een structurele plaats in het onderwijs wil geven. In eerste instantie voor schoolleiders en schoolbestuurders maar ook voor leraren die inspiratie willen opdoen om lesprogramma's op te zetten. Het boek is gebaseerd op best practices en bestaat uit drie delen.
Deel I: Van theorie naar visie
Deel II: Van visie naar praktijk
Deel III: Bijlagen met voorbeeldleerlijnen, lestips en projectideeën, checklists en handvatten voor gesprekken over internet met leerlingen.
Het handboek wordt regelmatig geactualiseerd en is kosteloos te downloaden.

LerenDoenMaken
2017

 

PO 1-8
VO 1-2
Platform met opdrachten voor toekomstgerichte vaardigheden. Waaronder ook de vier vaardigheden van digitale geletterdheid (ICT-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid). Daarbij draait alles om maken. Leerlingen kunnen bij het kiezen van een opdracht in de huid kruipen van een 'specialist' (bijvoorbeeld: journalist/schrijver, programmeur/gameontwerper, reisleider/gids, wetenschapper/uitvinder). Er kan ook geselecteerd worden op vaardigheden en op niveau (onder-, midden- of bovenbouw PO en onderbouw VO). Bij de opdrachten wordt aangegeven welke andere leermiddelen, programma's, tools of apps gebruikt kunnen worden.
Lesson up
Future NL
​PO 1-8​Leskanaal met lessen en lesplannen voor digitale vaardigheden. Nog in ontwikkeling. Voor computational thinking zijn al ruim 350 lessen opgenomen. Deze lessen zijn ook in een leerlijn geplaatst waarbij per leerjaar of per domein gezocht kan worden. Er wordt ook een overzicht gegeven van producten die aangeschaft kunnen worden ter ondersteuning van activiteiten voor computational thinking.
​Toekomstklas​PO
S(B)O
​Platform waar werkvormen, lessuggesties en ideeën rondom 21e -eeuwse vaardigheden zijn te vinden of geplaatst kunnen worden. Er kan gezocht worden naar werkvormen voor 21e -eeuwse thema's, digitale geletterdheid en ICT, probleemoplosvaardigheden, kritisch denken, creativiteit, samenwerken & communiceren, zelfregulatie.
SkillsDojo
Stichting SkillDojo
2018
PO 4-8Verzameling opdrachten ('missies') waarbij leerlingen zelfstandig of in kleine groepjes aan het werk kunnen. Afhankelijk van de opdracht komen de verschillende digitale vaardigheden aan bod. Daarnaast is ook aandacht voor ontwerpende en onderzoekende vaardigheden. Website bevat onderdeel dat specifiek gericht is op leerkrachten.

 

 Zie ook

 

 

Voorbeeldmaterialen Mediawijsheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/mediawijsheid/voorbeeldmaterialenVoorbeeldmaterialen Mediawijsheid52608aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0ASLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.
Europees referentiekader voor digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/europees-referentiekader-voor-digitale-vaardighedenEuropees referentiekader voor digitale geletterdheid52517aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0ADe europese commissie heeft onderzoek gedaan naar de digitale vaardigheden en deze beschreven in vijf onderdelen. Het referentiekader beschrijft welke competenties er in de toekomst van burgers verwacht worden.
Achtergrond van digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/achtergrond-van-digitale-geletterdheidAchtergrond van digitale geletterdheid52258aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0ADe vraag waar de vaardigheden van Digitale geletterdheid op gebaseerd zijn wordt vaak gesteld. In dit stuk wordt de achtergrond beschreven van het onderzoek, wie de opdrachtgever is en wie betrokken zijn bij de ontwikkeling van het leerplankader.
Samenhang en afstemming N&T-vakkenhttp://natuurentechniek.slo.nl/thema-overzicht/samenhang-en-afstemmingSamenhang en afstemming N&T-vakken46028aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070018B17C127B844F1F8A6B27784E8BA009007CE2F566022A804A9E2E571969005E5DMeer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten. Want samenhang maakt leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker.
ICT basisvaardighedenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/ict-basisvaardighedenICT basisvaardigheden52486aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AICT-basisvaardigheden zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technolo...

Contactpersoon