Sector
 • Po
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Vakinhoud
 • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
 • ICT basisvaardigheden
 • Digitale geletterdheid
 • ICT
Trefwoorden
 • Vakoverstijgende vaardigheden
 • Voorbeeldmatig leerplankader

Voorbeeld leerdoelen ICT basisvaardigheden

1-2-2016

ICT basisvaardigheden bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Basisbegrip ICT: het kunnen benoemen van functies van computers en computernetwerken;
 • Infrastructuur: het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware, het kunnen bedienen van verschillende apparaten en programma's en het kunnen opslaan en toegankelijk maken van informatie;
 • Standaardtoepassingen: het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen en andere softwareprogramma's voor onder meer internetgebruik, beeldbewerking, samenwerking en betalingsverkeer;
 • Veiligheid: op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten in het kader van persoonlijke en financiële gegevens.

Iemand beschikt over ICT basisvaardigheden als hij/zij basisbegrippen en functies van computers, computernetwerken, gegevensoverdracht en softwaretoepassingen kan benoemen en daar in verschillende interactievormen mee om kan gaan. Daarbij gaat het om het bedienen van de computer en bijbehorende standaard kantoortoepassingen en softwareprogramma's voor onder meer internetgebruik, beeldbewerking, samenwerking en betalingsverkeer. Daarnaast heeft hij/zij een basisbewustzijn van beveiligings- en privacyaspecten in het kader van persoonlijke en financiële gegevens.

Hieronder zijn de voorbeeld leerdoelen weergegeven voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De leerdoelen voor basisonderwijs, onderbouw vo en tweede fase zijn te vinden in de leerlijnen digitale geletterdheid

ICT basisvaardighedenDe leerling…
Basisbegrippen ICT ​ ​Kan basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken benoemen
Kan onderdelen van een computer en hun functie benoemen
Kan onderdelen en hun functie van een computernetwerk benoemen
Infrastructuur technologie ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Kan apparaten aansluiten, bedienen en onderdelen benoemen
Kan afhankelijkheden in de infrastructuur uitleggen en de relatie tussen onderdelen benoemen
Kan financiële consequenties van het gebruik van technische infrastructuur inschatten
Kan uitleggen waar eigen informatie is opgeslagen is en hoe deze toegankelijk is
Kan verschillende interactievormen gebruiken om apparaten en programma's bedienen
Kan verschillende navigatievormen benutten
Kan openbaar toegankelijke relevante en bruikbare informatie ontsluiten en delen
Kan persoonlijke informatie lokaal en op afstand bewaren, ordenen, ontsluiten en delen
Standaardtoepassingen ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Kan standaard kantoortoepassingen effectief en efficiënt gebruiken
Kan effectief en efficiënt een tekstverwerker gebruiken  op basis van vooropgestelde criteria
Kan effectief en efficiënt een spreadsheet en database gebruiken op basis van vooropgestelde criteria om gegevens te ordenen en berekenen
Kan effectief en efficiënt presentatiesoftware gebruiken  op basis van vooropgestelde criteria voor weergave
Kan effectief en efficiënt beeldbewerking software voor video's en foto's gebruiken op basis van vooropgestelde criteria
Kan effectief en efficiënt communicatiesoftware waaronder e-mail en video gebruiken op basis van vooropgestelde criteria voor samenwerking
Kan online betalingsverkeer regelen en kan op basis van vuistregels een passende vorm van online betaling kiezen
Kan internettoepassingen zoals browser en e-mail effectief en efficiënt gebruiken
Veiligheid ​ ​ ​  Kan de relatie tussen accounts, privacy en persoonlijke informatie aangeven
Kan eigen beveiligings- en privacyaspecten van internetgebruik voor zichzelf en voor anderen benoemen
Kan op basis van vuistregels eigen veiligheid rondom betalingsverkeer inschatten
Kan beoordelen of informatie logisch, consistent en realistisch is
Kan representatie van gegevens op consistentie beoordelen


 

 Zie ook

 

 

Voorbeeld leerdoelen mediawijsheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/mediawijsheid/voorbeeldmatig-leerplankaderVoorbeeld leerdoelen mediawijsheid25351aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AEen voorbeeld leerplan voor mediawijsheid. Het Competentiemodel Mediawijsheid is uitgewerkt in inhouden en doelen. Daarbij zijn vijf thema's benoemd die aan bod komen in of raakvlakken hebben met de kerndoelen en eindtermen:Medialisering van ....
Voorbeeld leerdoelen computational thinkinghttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/computational-thinking/voorbeeldmatig-leerplankaderVoorbeeld leerdoelen computational thinking24680aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AEen voorbeeld leerplan voor computational thinking. ​The International Society for Technology in Education (ISTE) heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association (CSTA) negen onderwerpen van computational thinking uitgew....
Voorbeeld leerdoelen Informatievaardighedenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/informatievaardigheden/voorbeeldmatig-leerplankaderVoorbeeld leerdoelen Informatievaardigheden25262aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AEen voorbeeld leerplan voor informatievaardigheden. Bij informatievaardigheden gaat het om het doelgericht en systematisch omgaan met informatie. De systematiek is vastgelegd in zes stappen: 1.Informatieprobleem formuleren: vastleggen van h...

Contactpersoon