Sector
 • Po
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Vakinhoud
 • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
 • ICT basisvaardigheden
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Digitale geletterdheid
Trefwoorden
 • Domotica
 • Robots
 • ICT basisvaardigheden
 • Digitale geletterdheid
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Robotica
 • Virtual reality

ICT basisvaardigheden

1-2-2016

​​Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Op deze pagina wordt ICT-basisvaardigheden verder toegelicht.

ICT-basisvaardigheden zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen. Het begrip computer wordt hier breed gebruikt, niet alleen als personal computer, desktop of tablet, maar elke technologie waarin een microprocessor is gebruikt die op basis van ingevoerde gegevens volgens een programma een aantal logische handelingen verricht met als uitvoer bepaalde algoritmes en tijdelijke opslag van gegevens.

Belang voor het onderwijs

Om goed te kunnen functioneren in de huidige en toekomstige samenleving is het belangrijk dat leerlingen beschikken over voldoende basiskennis om gebruik kunnen maken van verschillende vormen van technologie. Deze kennis heeft betrekking op de basisfuncties van computers en computernetwerken. Het gaat bijvoorbeeld om het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van apparaten waar computers in verwerkt zijn, om kunnen gaan met tekstverwerkers, spreadsheet- programma's en presentatiesoftware, kunnen werken met internet (browsers, e-mail) en het kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten. Door middel van deze kennis leert de leerling dat een computer niet een apparaat is dat zelfstandig gegevens genereert, maar dat zij zelf invloed kunnen hebben op de gegevens, de manier waarop deze gegevens in een computer terecht komen en de manier waarop de gegevens aan een gebruiker worden getoond. ICT-basisvaardigheden zijn daarmee nodig als onderlegger voor het geheel van digitale geletterdheid.

Klik hier voor een voorbeeld leerdoelen ICT-basisvaardigheden.

Selectie uit geraadpleegde literatuur

 • KNAW (2012). Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw. Amsterdam: KNAW.
 • NEN (2016). e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 1: Framework. NEN-EN 16234-1. NEN, Delft.
 • OECD (2015), Students, Computers and Learning: Making the Connection, PISA, OECD Publishing.
  http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en.
 • Thomas, C. (2015). Anders dan zij. Onderwijs voor een robotsamenleving. In: R. Went, M. Kremer en A Knottnerus (red.), De robot de baas. De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk (p. 155-167).
 • Van den Broek, A., Van Campen, C., De Haan, J. Roeters, A., Turkenburg, M., & Vermeij, L. (2016). De toekomst tegemoet - Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in Nederland van later. Sociaal en Cultureel Planbureau 2016, Den Haag.
 • Voogt, J., Sligte, H., van der Beemt, A., van Braak, J., Aesaert, K. (2016). E-didactiek. Welke ict-applicaties gebruiken leraren en waarom? Amsterdam: Kohnstamm Instituut. http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/ki950.pdf

 Zie ook