Sector
  • Po
  • Groep 7
  • Groep 8
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
  • Vo
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Doelen

10-14-onderwijs

10-12-2018

​​​​​​​​​​​​​​Wat is 10-14 onderwijs?
De naam zegt het al, 10-14 onderwijs is voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Leerlingen van groep 7 en 8 en leerlingen van klas 1 en 2 zitten samen op school. Primair en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in 10-14. Het goede van het primair onderwijs (zelfstandigheid, samenwerken, één of twee leraren) en het goede van het voortgezet onderwijs (vakinhoud en verdieping) komt in het 10-14 onderwijs samen.

Waarom 10-14 onderwijs?
Voor veel leerlingen is overgang van primair naar voortgezet onderwijs best een grote stap. Vooral in de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs is een grote mate van voortijdige uitstroom en doorstroom naar andere onderwijssoorten. Leerlingen kunnen in een 10-14 onderwijsroute doorgroeien in kennis en vaardigheden zonder de ontwikkelingslijn te onderbreken. Ook krijgen leerlingen de kans om de selectie voor het voortgezet onderwijs uit te stellen tot halverwege klas 2. Ze kunnen er langer over doen om te ontdekken wat bij ze past.

Regeerakkoord 2017-2021
In het regeerakkoord staat de volgende zin: "Sommige kinderen zijn gebaat bij een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De 10-14 scholen, een samenwerkingsvorm tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, voorzien in zo'n behoefte. Voor dergelijke vormen van samenwerking komt meer experimentele ruimte."
Dat het thema leeft in het onderwijs is duidelijk. Nog maar een paar scholen zijn daadwerkelijk gestart, maar bij veel scholen is er een behoefte om de leerling meer in z'n eigen tempo de overstap te laten maken. De experimentele ruimte benutten is zeker iets dat scholen willen.

Wat doet SLO?
SLO ontwikkelt doorlopende leerlijnen voor alle vakken/domeinen van primair naar voortgezet onderwijs, zodat er een ononderbroken leerlijn komt voor 10-14 onderwijs die goed aansluit op de uitstroom naar het vervolgonderwijs. Een concept voor biologie kunt u hiernaast downloaden. Vervolgens worden deze leerlijnen omgezet in leerlingentaal. Zo kunnen leerlingen zelf met de leerdoelen aan de slag en krijgen zij meer grip op hun eigen leerproces. Dit doet SLO in samenwerking met een aantal 10-14 scholen, om direct in de praktijk te testen of deze leerdoelen in leerlingtaal werken. De 10-14 scholen werken veelal met een persoonlijke leerroute, het onderwijs wordt daarop afgestemd.
Van deze acties houden we u op de hoogte aan de hand van een blogserie over 10-14 onderwijs.

Wat hebben andere scholen eraan?
De doorlopende leerlijnen van primair naar voortgezet onderwijs helpen scholen om weloverwogen keuzes te maken in het schooleigen curriculum. Ook als er geen 10-14 onderwijsconcept is, is het goed om afstemming tussen primair en voortgezet onderwijs te zoeken over een doorlopende leerlijn.