Sector
  • Po
  • Groep 7
  • Groep 8
  • Vo
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Doelen

10-14 leerdoelkaarten/overzichten

26-3-2019

De leerdoelkaarten/overzichten voor 10-14 onderwijs zijn bedoeld voor iedereen die wil werken met een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs.

Het zijn nog conceptleerdoelkaarten/overzichten die in 2019 worden getest in de onderwijspraktijk van de scholen.
De overzichten worden gebruikt in de onderwijspraktijk van de 10-14-scholen en daar uitgewerkt naar leerdoelen geschreven in leerlingentaal, passend bij de curriculumontwikkeling van deze scholen.
Deze uitwerkingen komen hier in de loop van 2019 voorbeeldmatig beschikbaar.

Heb je zelf uitgewerkte voorbeelden van leerlingleerdoelkaarten voor 10-14-onderwijs of wil je feedback geven op de leerdoelkaarten? Stuur een mail naar Maaike Rodenboog.